Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Etablera företag i Sandviken

I Sandviken finns förutsättningar. Här kan du finna allt det som krävs för att ditt företagande ska bli framgångsrikt. Här kan du leva ett rikt och balanserat liv.

Sandviken är en kommun i ständig utveckling.
En utveckling som har lett från traditionell bruksort till modern företagar- och industristad.

Här finns i dag alla byggstenar för att skapa framtidens företag. Flexibla lokaler, modern infrastruktur och en teknik- och IT-baserad företagspark - Sandbacka Park.

Etableringsoffert

Vi lämnar gärna en etableringsoffert till företag som är intresserade av att etablera sig i Sandviken.

En etableringsoffert innehåller ett förslag på en företagsanpassad lösning för det aktuella företaget. Här presenteras ett förslag som tar upp viktiga delar i en etablering. Lokaler, mark, personalrekrytering, kompletteringsutbildningar och nätverk är exempel på innehåll i en sådan offert.

När beslut om etablering fattas upprättar kommunen och företaget tillsammans en plan för genomförandet av etableringen. Vi definierar faserna i det fortsatta arbetet - vad som ska göras före, under och efter etableringen.

Kommunen finns med under de olika skedena för att underlätta och hjälpa företaget på plats.

Kontakta oss för mer information

Jan Fagerström, Näringslivskontoret,
jan.fagerstrom@sandviken.se
070-979 04 79

Niklas Bergström, Näringslivskontoret
niklas.bergstrom@sandviken.se
072‑880 52 61

Mellansveriges Logistiknav

MellanSveriges LogistikNav är ett initiativ till regionalt kunskaps- och marknadsföringsnätverk, som genom kraftsamling genererar regional affärsutveckling och tillväxt.

Med järnvägsnoden Borlänge över Storvik till sjöfartsnoden Gävle är MellanSveriges LogistikNav den ledande logistikregionen norr om Stockholm. Här finns framstående logistikkompetens och utomordentlig infrastruktur med stambanor, terminaler, europavägar och logistikparksområden.

Här hittar du MellanSveriges LogistikNavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Infrastruktur

Bil

  • E4 (Stockholm-Gävle-Sundsvall) med motorvägsstandard Gävle-Stockholm.
  • E16 (Gävle-Sandviken-Falun-Oslo) med motorvägsstandard Sandviken-Gävle.
  • Vägarna 68, 272 och 302 passerar också genom kommunen.

Körtider från Sandviken, cirka:

  • Gävle 20 minuter
  • Falun 1 tim. 05 min.
  • Arlanda 1 tim. 20 min.
  • Stockholm 2 timmar
  • Sundsvall 2 tim. 45 min.

Buss

Sandviken: Stadsbusslinjer och regionbusslinjer som körs av X-trafik x-trafik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sandviken-Gävle: Täta avgångar för arbetspendling i vardera riktningen på vardagar samt ca en gång i timmen på helger. x-trafik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sandviken-Stockholm: 5-7 avgångar/dygn i vardera riktningen (vardag och helg). sgsbussen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Järnväg

Ostkustbanan Stockholm-Gävle-Sundsvall. Trafikeras av SJ. sj.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tid med tåg Arlanda-Gävle: 60 minuter

Bergslagsbanan Gävle-Sandviken-Borlänge-Ludvika-Göteborg trafikeras med regionaltåg av Tåg i Bergslagen tagibergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.se och SJ sj.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Direkttåg på morgonen varje vardag mellan Sandviken-Stockholm.

Flyg

Arlanda Airport, körtid från Sandviken: 80 minuter. swedavia.se/arlandalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hamn

Gävle hamn har åtta olika terminaler (kombi-, bulk-, container-, olje- och kemikalieterminal) med sammanlagt 1 000 anlöp/år. Anslutning på land med järnväg eller lastbil. gavlehamn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bredband

Sandnet är Sandvikens egna fiberoptiska nätverk med hög prestanda, upp till 1000 mbit uppströms och nedströms. Tillgängligt för företag och privatpersoner i allt större delar av Sandvikens kommun. sandnet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mark, lokaler och fastigheter

Här hittar du information om lediga lokaler, fastigheter till försäljning samt mark och exploateringslägen.

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se