Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Åshammars Företagarförening

Syftet med föreningen är att

  • tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen,
  • stödja enskilda företag i enskilda ärenden,
  • arbeta för fri företagsamhet, stimulera nyetableringar,
  • främja samarbetet mellan företagare i Åshammar och närområdet,
  • arbeta med samhällets service och utveckling,
  • verka för ökad kännedom om företagsamheten i Åshammar hos såväl invånarna i samhället som utåt,
  • representera företagsamheten i Åshammar i kontakter med kommun, länsstyrelse, landsting och övriga myndigheter i frågor av gemensamt intresse och att vara medlemmarna behjälplig i sådana frågor,
  • stödja inflyttning och nyetablering av företag i bygden,
  • verka för största möjliga anslutning till föreningen.

För mer information kontakta:
Arne Piippola
tel: 0290-500 00, 070-340 15 44
e-post: Arne Piippola

Sidan uppdaterad: 2018-04-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se