Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Information och stöd till företagare med anledning av Coronaviruset

Sandvikens Kommun har i ett första steg infört en rad åtgärder för att stötta våra lokala företag.

Nuvarande läge med nya coronaviruset påverkar vårt lokala samhälle i allmänhet och likviditeten i många av våra företags verksamheter i synnerhet.

"Våra företagare är värdefulla resurser i vår kommun och vi har nu påbörjat vårt arbete med hitta åtgärder och arbetssätt som stöttar dem i denna pandemi," säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Stödåtgärder till företag i Sandvikens kommun

 • Möjlighet till att tidigarelägga uteserveringar - vi förenklar och förkortar processen vad gäller uteserveringar för att öppna upp nya intäktsmöjligheter åt våra restauranger och caféer.
 • Förfallodatum för nedan angivna fakturor kommer att senareläggas till den 30:e september 2020 för:
  Avgifter som finns inom myndighetsutövningen för samhällsbyggnads­förvaltningen i Sandviken kommun. Det gäller avgifter för lantmäteri­förrättningar, markupplåtelse på allmän platsmark, årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov, årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och årlig tillsynsavgift för
  serveringstillstånd. Anstånd med betalningar (FAQ)
 • Förstärkt företagslotsfunktion - vår företagslotsfunktion där vi hjälper företag med frågor inom kommunens ärendehantering samt frågor som ligger utanför kommunens ärenden så som rådgivning, kompetensförsörjning och finansiering utökas ytterligare för att höja service och stöttning till våra lokala företag. Kontakta företagslotsfunktionen
 • Likviditetsplanering och Affärsutveckling- Vill du ha hjälp med likviditetsplanering och affärutveckling?
  Nu kan du som har företag få en kostnadsfri konsultation med likviditetsplanering och affärsutveckling. Kontakta oss på naringsliv@sandviken.se
 • Sandvikens Kommun kortar betaltiden för dig som leverantör åt kommunen.
  Kortare betalningsvillkor, 10 dagar netto
  Samtliga företag som är leverantörer till Sandvikens Kommun erbjuds nu att ändra sina betalningsvillkor från 30 dagar netto till 10 dagar netto
  Justera betalningsvillkor på fakturor
  Det som företagen ska göra nu är att ändra sina fakturor till 10 dagar netto. Fakturorna scannas och det är därför viktigt att det framgår på fakturorna att betalningsvillkoret är 10 dagar.
  From 1 april tom 30 september
   Sista datum för detta är den 30 september och det är samma datum som för andra åtgärder som vi gjort för att underlätta för våra företagare. Är det leverantörer som redan har hunnit fakturera i april så ber vi dem att kontakta Ekonomikontoret på ekonomikontoretsupport@sandviken.se för att justera detta i efterhand.

Sandvikens Kommuns nyheter inom näringslivsområdet

Verksamt.se - tjänster och information till företag

Affärsnyttig information och tips till dig som är företagare finns på: verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Verksamt hittar du samlad information från ansvariga myndigheter, om vad som är viktigt för dig som är företagare att känna till med anledning av Coronavirus Covid‑19.

På verksamt.se kan du bland annat läsa om:

 • Anstånd med betalning av skatt
 • Stöd vid korttidspermittering
 • Finansiellt stöd från Riksbanken
 • Statligt stöd för sjuklönekostnader
 • Karensavdraget slopas tillfälligt
 • Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg
 • Smittbärarpenning
 • Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster
 • Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar
 • Utrikesdepartementet avråder från att resa utomlands
 • Övrig information från myndigheter. Till exempel om hur dina anställda kan skyddas från smitta samt vanliga frågor och svar.

Nationella och regionala stöd och åtgärder

Samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler nationellt för dig som är företagare med anledning av coronaviruset och covid-19.

verksamt.se/gavleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omställningsstöd till små och medelstora företag
Med anledning av Covid-19 avsätter Region Gävleborg 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.
Länk till information; Omställningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation för anställda, arbetsgivare och företag

Krisinformation från svenska myndigheter.

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan arbeta? Vilken ekonomisk hjälp kan jag få som företagare? På den här sidan finns samlade länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro.

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Restauranger, barer och caféer

Folkhälsomyndigheten föreskriver från 2020-03-24, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Anpassa hämtningsintervall av sopor

Om du drabbats av färre kunder eller gäster kan det också innebära minskade mängder avfall. Gästrike Återvinnares rekommendation är att i första hand ändra hämtningsintervall för sopor direkt på Gästrike återvinnares hemsida, Ändra abonnemang-sophämtning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor kring sophämtning, kontakta Gästrike Återvinnares kundservice 020-63 00 63 så hjälper de dig vidare.

Arrangörer av evenemang

Folkhälsomyndigheten har tagit fram fördjupad information och en mall för riskbedömning att använda vid arrangemang
Riskbedömning av evenemang och sammankomster - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsgivare

Information för dig som är arbetsgivare finns på Arbetsmiljöverkets webbplats angående Coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakturor och leveranser till och från Sandvikens Kommun

Anstånd med betalningar till kommunen (FAQ)

Sandvikens kommun har beslutat att fakturadatum för avgifter för myndighetsutövning inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ska senareläggas till 30 september 2020.

Vanliga frågor och svar

Från vilket datum gäller detta beslut?

Fr o m den 20 mars 2020

Gäller lättnaden för både företag och enskilda firmor?

Ja

Gäller lättnaden för privatpersoner?

Nej

Vilka myndighetsbeslut omfattas av beslutet?

Avgifter för lantmäteriförrättningar, markupplåtelse på allmän platsmark, årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov, årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd.

Om fakturan skickats innan den 20 mars, förlängs förfallodatum då automatiskt?

Nej, kontakta då Medborgarservice för att få anstånd.

Hur länge kan man få anstånd?

Alla anstånd beviljas t.o.m. den 30 sept. 2020.

Vad händer om man inte kan betala fakturan senast den 30 september?

Inga beslut har i dagsläget fattats i denna fråga. Verksamheterna följer utvecklingen och återkommer med eventuellt andra beslut längre fram i tiden.

Leverantörer till kommunen och kommunala bolag

För dig som är leverantör till kommunen eller till ett av våra kommunala bolag tipsar vi om verksamt.selänk till annan webbplats. Vi förstår vikten av att hitta affärsnyttig information och på Verksamt finns mer information och tips.

Vi har sammanställt frågor och svar till våra leverantörer med anledning av coronaviruset.

Information för leverantörer med anledning av Coronaviruset

Har du frågor eller funderingar

Du som är företagare är välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar: naringsliv@sandviken.se

Kontakta våra Företagslotsar:

Jan Fagerström, Näringslivsutvecklare
Telefon: 070-9790479
e-post: jan.fagerstrom@sandviken.se

Niklas Bergström, Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805261
e-post:niklas.bergstrom@sandviken.se

Malin Palmberg, Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805856
e-post: malin.palmberg@sandviken.se

Mikael Jönsson, Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805404
e-post: mikael.jonsson@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens Kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona

Sidan uppdaterad: 2020-10-06
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Länkar

Har du frågor-

Vi finns för att hjälpa dig.
Välkommen att kontakta oss: naringsliv@sandviken.se

Företagslotsar:

Jan Fagerström
Näringslivsutvecklare
Telefon: 070-9790479

Niklas Bergström
Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805261

Malin Palmberg
Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805856

Mikael Jönsson
Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805404