Information och stöd till företagare med anledning av Coronaviruset

Sandvikens kommun har infört en rad åtgärder för att stötta våra lokala företag.

Nuvarande läge med nya coronaviruset påverkar vårt lokala samhälle i allmänhet och likviditeten i många av våra företags verksamheter i synnerhet.

"Våra företagare är värdefulla resurser i vår kommun och vi arbetar med hitta åtgärder och arbetssätt som stöttar dem i denna pandemi," säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Stödåtgärder till företag i Sandvikens kommun

 • Möjlighet till att tidigarelägga uteserveringar - vi förenklar och förkortar processen vad gäller uteserveringar för att öppna upp nya intäktsmöjligheter åt våra restauranger och caféer. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har fattat ett beslut som gör det möjligt att uteserveringar under 2021 får uppföras från och med den 22 mars, istället för från den 1 april.
 • Förfallodatum för nedan angivna fakturor kommer att senareläggas till oktober 2021
  Avgifter som finns inom myndighetsutövningen för samhällsbyggnads­förvaltningen i Sandviken kommun. Det gäller avgifter för lantmäteri­förrättningar, markupplåtelse på allmän platsmark, årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov, årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll. Anstånd med betalningar (FAQ)
 • Förstärkt företagslotsfunktion - vår företagslotsfunktion där vi hjälper företag med frågor inom kommunens ärendehantering samt frågor som ligger utanför kommunens ärenden så som rådgivning, kompetensförsörjning och finansiering utökas ytterligare för att höja service och stöttning till våra lokala företag. Kontakta företagslotsfunktionen
 • Likviditetsplanering och Affärsutveckling- Vill du ha hjälp med likviditetsplanering och affärutveckling?
  Nu kan du som har företag få en kostnadsfri konsultation med likviditetsplanering och affärsutveckling. Kontakta oss på naringsliv@sandviken.se
 • Sandvikens kommun kortar betaltiden för dig som leverantör åt kommunen.
  Kortare betalningsvillkor, 10 dagar netto
  Samtliga företag som är leverantörer till Sandvikens kommun erbjuds nu att ändra sina betalningsvillkor från 30 dagar netto till 10 dagar netto. Erbjudandet gäller tillsvidare.
  Mer information om ändrade betalningsvillkor för leverantörer

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Den tillfälliga covid-19-lagen ger regeringen och myndigheter möjlighet att besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter som gäller:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om vilka begränsningar som gäller, faktablad för verksamheter och information om hur kontrollerna utförs.


Tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

Påminn dina besökare om hur de bäst undviker smittspridning. Hjälp dina gäster med avspärrningsband, golvdekaler, gatupratare, affischer eller bordsryttare där det är risk för trängsel.

Varje bransch eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar. Därför har svenska myndigheter samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som visar hur myndigheter, branschorganisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder.

Minska covid- 19-spridningen: råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner, skriv ut och använd materialet fritt!

Checklista; Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gatupratare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.; Bordspratare; Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Affischer; Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bordspratare för serveringsställen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Affischer för serveringsställen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella och regionala stöd och åtgärder

Samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler nationellt för dig som är företagare med anledning av coronaviruset och covid-19.

verksamt.se/gavleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställningsstöd till små och medelstora företag
Många företag har fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin. På grund av det finns det ett omställningsstöd som företag kan söka hos Skatteverket. Här hittar du information om vad som gäller för de olika stödperioderna.
Länk till information; Omställningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation för anställda, arbetsgivare och företag

Krisinformation från svenska myndigheter.

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan arbeta? Vilken ekonomisk hjälp kan jag få som företagare? På den här sidan finns samlade länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restauranger, barer och caféer

För serveringsställen (restauranger, pubar, kaféer m.m.) finns en särskild lagstiftning om smittskyddsåtgärder från och med den 1 juli 2020.

Anpassa hämtningsintervall av sopor

Om du drabbats av färre kunder eller gäster kan det också innebära minskade mängder avfall. Gästrike Återvinnares rekommendation är att i första hand ändra hämtningsintervall för sopor direkt på Gästrike återvinnares hemsida, Ändra abonnemang-sophämtning  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor kring sophämtning, kontakta Gästrike Återvinnares kundservice 020-63 00 63 så hjälper de dig vidare.

Arrangörer av evenemang

Folkhälsomyndigheten har tagit fram fördjupad information och en mall för riskbedömning att använda vid arrangemang
Riskbedömning av evenemang och sammankomster - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsgivare

Fakturor och leveranser till och från Sandvikens kommun

Anstånd med betalningar till kommunen (FAQ)

Sandvikens kommun har beslutat att fakturadatum för avgifter för myndighetsutövning inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ska senareläggas till 31 oktober 2021.

Vanliga frågor och svar

Från vilket datum gäller detta beslut?

Från och med den 1 mars 2021

Gäller lättnaden för både företag och enskilda firmor?

Ja

Gäller lättnaden för privatpersoner?

Nej

Vilka myndighetsbeslut omfattas av beslutet?

Avgifter för lantmäteriförrättningar, markupplåtelse på allmän platsmark, årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov och årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll.

Hur länge kan man få anstånd?

Alla anstånd beviljas till och med den 31 oktober 2021.

Leverantörer till kommunen och kommunala bolag

För dig som är leverantör till kommunen eller till ett av våra kommunala bolag tipsar vi om verksamt.se Länk till annan webbplats.. Vi förstår vikten av att hitta affärsnyttig information och på Verksamt finns mer information och tips.

Vi har sammanställt frågor och svar till våra leverantörer med anledning av coronaviruset.

Information för leverantörer med anledning av Coronaviruset

Har du frågor eller funderingar

Du som är företagare är välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar: naringsliv@sandviken.se

Kontakta våra Företagslotsar:

Jan Fagerström, Näringslivsutvecklare
Telefon: 070-9790479
e-post: jan.fagerstrom@sandviken.se

Niklas Bergström, Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805261
e-post:niklas.bergstrom@sandviken.se

Malin Palmberg, Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805856
e-post: malin.palmberg@sandviken.se

Mikael Jönsson, Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805404
e-post: mikael.jonsson@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona

Har du frågor-

Vi finns för att hjälpa dig.
Välkommen att kontakta oss: naringsliv@sandviken.se

Företagslotsar:

Jan Fagerström
Näringslivsutvecklare
Telefon: 070-9790479

Niklas Bergström
Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805261

Malin Palmberg
Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805856

Mikael Jönsson
Näringslivsutvecklare
Telefon: 072-8805404