Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Microsoft vinner branschpris för samhällsengagemang

Utmärkelsen ”Excellence in Community Engagement” tilldelades Microsoft på Global Datacloud Awards 2021 efter att ha nominerats av Gävle och Sandvikens kommun för sina insatser.

Priset gavs med motiveringen:

Microsoft har blivit erkända för sitt enastående samhällsengagemang vid etableringen av storskaliga datacenter i Sverige. Domarna berömde i vilken utsträckning verksamheten skräddarsytts för lokalsamhällets specifika behov, samt det fokus som lagts på social inkludering.

Visar unikt intresse för att bidra till lokalsamhället

Microsoft visar ett unikt intresse för att bidra till lokalsamhället genom insatser för kompetensförsörjning, hållbarhet, inkludering och digitalisering. Just nu pågår inte mindre än 18 samhällsprojekt med fokus på att utbilda och stimulera barn, lärare och vuxna och öka deras digitala kunskaper.

Ur nomineringen:

Det är en verklig bedrift att samtidigt lansera skräddarsydda initiativ i tre olika städer och därmed göra en positiv inverkan på de samhällen där det behövs mest. Vi nominerar Microsoft för denna samordnade insats och vill lyfta fram några av dessa enastående initiativ.

I kategorin tävlade Microsoft mot Host in Ireland och Scala Data Centers. Vinnaren utsågs 1 juni 2021.

Nedan kan du ta del av hela nomineringen och här kan du läsa mer om kategorin och utmärkelsen. Länk till annan webbplats.

Nomineringen

Business Sweden, Gävle, Sandviken och Staffanstorps kommuners gemensamma nominering av Microsoft till Excellence in Community Engagement Award 2021 som utses av Datacloud Global Awards 2021 (översatt):

Beskrivning

Microsoft har med sin senaste etablering av fyra storskaliga datacenter på tre olika platser i Sverige visat ett unikt och tidigt intresse för att bidra till och vara en del av lokalsamhället. I över 2,5 år, och redan innan det faktiska beslutet om etablering fattades, har Microsofts Datacenter Community Development Team arbetat nära kommunerna Sandviken, Gävle och Staffanstorp med fokus på initiativ kring kompetensförsörjning, social och miljömässig hållbarhet, inkludering och digitalisering.

Som ett resultat är Microsoft aktivt involverat i inte mindre än 18 olika samhällsprojekt, med flera på gång. Kommunerna och Microsoft har också gått samman med UN-Habitat för att ta reda på hur samhällsutveckling kan se ut i högt utvecklade, industrialiserade och digitaliserade länder. Det är en verklig bedrift att samtidigt lansera skräddarsydda initiativ i tre olika städer och därmed göra en positiv inverkan på de samhällen där det behövs mest.

Vi nominerar Microsoft för denna samordnade insats och vill lyfta fram några av dessa enastående initiativ.

År 2019 ingick Microsoft partnerskap med UN-Habitat och kommunerna Sandviken och Gävle. UN-Habitat har sedan dess inlett pilotstudier i Sverige och Irland för att bättre förstå hur man kan engagera sig i, bidra till och stödja utvecklingen och tillväxten i lokalsamhället när man etablerar ett datacenter på en ny plats.

Microsofts viktigaste bidrag till utveckling av lokala samhällen inkluderar:

  • samarbeta med de årliga evenemangen IT Forum & Företagarforum, öka kunskapen om datacentrets bransch och främja affärsutveckling och regional utveckling
  • stödja inkludering genom sociala initiativ som Framsteget, ett projekt som fokuserar på integration av unga flyktingar och nyanlända genom sport, sociala program och fritidsaktiviteter, och stödja Dream Orchestra och El Sistema, som ger barnen möjlighet att upptäcka konst och musik
  • stärka den lokala arbetskraftens digitala färdigheter genom att ge betydande donationer av serverutrustning till flera skolor och stödja nya utbildningsprogram och därmed hjälpa eleverna att möta kraven på arbetsmarknaden
  • samarbeta med Kodcentrum för att utbilda lärare med digitala klasser som stämmer överens med den nuvarande nationella läroplanen och introducera barn till programmering och kodning
  • samarbete med Uppåkra Arkeologiska Center för att gå utöver klassrummet för att stödja ett arkeologiskt utbildningsprogram
  • stödja Rädda barnen genom att finansiera ett program för socialt stöd och skräddarsydd coaching
  • ett program för äldre medborgare som motverkar digitalt utanförskap under Covid-19.

Miljömässig hållbarhet har varit ett annat fokusområde för Microsoft i Sverige. En ny testbed för identifiering av avfall lanserades i syfte att påskynda återvinningen av industriavfall genom att förbättra tekniken för identifiering och sortering av olika material. Microsoft deltog också i ett innovationsprojekt med målsättning att bidra med smarta vattenlösningar för en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Påverkan på lokalsamhället

Trots att dessa projekt nyligen startades och att många fortfarande pågår har Microsofts initiativ redan visat sig vara till stor nytta för lokalsamhällena Gävle, Sandviken och Staffanstorp.

En del av samarbetet med UN-Habitat var en två dagar lång stadsplaneringsworkshop med kommunerna och Microsoft. Genom att identifiera och diskutera bästa praxis och potentiella möjligheter kan en långsiktig plan som gynnar lokala samhällen på platserna upprättas. Workshopen visade sig vara en win-win för alla inblandade parter.

Finansieringen från Microsoft till konst- och musikprojektet Dream Orchestra och El Sistema har använts för att köpa instrument för att ge fler ungdomar möjlighet att delta i programmen. Hittills har cirka 50 barn deltagit i kulturaktiviteterna som planeras fortsätta under 2021.

Betydande insatser från Microsoft för att stödja kompetensförsörjning har gett utmärkta resultat. I Gävle skulle en kurs för datatekniker avbrytas när Microsoft erbjöd en donation av serverutrustning och deras expertstöd. Skolan har sedan dess kunnat uppgradera läroplanen för att bättre möta kraven från datacenterbranschen. Donationer av servrar gjorde det också möjligt att skapa ett datacenterlaboratorium som en praktisk inlärningsmiljö för studenterna. Initiativet resulterade i att antalet ansökningar ökade från två till 16.

Vi är övertygade om att klassrummen kommer att vara fulla av spirande datatekniker inom ett par år, och vi har Microsoft att tacka för det. Det ökade intresset är stora nyheter för den svenska IT-sektorn och datacenterbranschen som helhet.

Donationerna av datacenterutrustning till Sandviken Datacenter Academy har inte bara förbättrat inlärningsmiljön utan också erbjudit möjligheten att genomföra ett antal ytterligare kvällskurser, vilket ger fler människor chansen att förvärva de eftertraktade färdigheterna inom kodning och programmering. Det här är något helt nytt för kommunerna, och vi tror att det kommer att användas och uppskattas av studenterna som deltar.

Med Kodcentrum-initiativet har hittills åtta kodningssessioner genomförts för att nå 516 barn mellan 10 och 12 år i skolorna i Gävle och Sandviken. Totalt har även 70 skollärare fått utbildning i kodning. Denna insats introducerar barn till kodning i en mycket tidig ålder och bygger grunden för digital kompetens

Kodcentrums partnerskap med Microsoft och kommunerna Gävle och Sandviken har resulterat i många andra projekt som syftar till att ge alla barn den nödvändiga uppsättningen digitala färdigheter för framtiden.

Positiva effekter

Microsofts samhällsengagemang i Gävle, Sandviken och Staffanstorp i Sverige visar fördelarna med datacenter i ett samhälle. Det nya datacentret innebär inte bara nya jobbmöjligheter, det kan också fungera som en uppmuntran för människor att ta del av datateknikområdet och överväga det för sitt framtida yrke.

Kombinerat med Microsofts lysande initiativ för att utbilda och stimulera barn, lärare och vuxna i lokala samhällen och öka deras digitala kunskaper, har det all potential att öka den lokala sysselsättningsgraden och därmed förbättra levnadsstandarden i den region där datacentret ligger.

Historiskt leder en ökning av tekniska jobb i en viss region ofta till att fler jobb öppnas även i andra sektorer. Därför fungerar Microsofts etablering i Sverige som ett utmärkt exempel på hur hela samhället kan dra nytta av ett nytt datacenter. Etableringen hjälper också till att sätta kommunerna på teknologikartan för att locka till sig ytterligare investeringar och kompetens.

En välkommen bieffekt av en internationell investering, som Microsofts datacenter, är fördelarna som samhällsutvecklingsprogrammet ger. Den omfattar globala och lokala frågor som social inkludering, miljömässig hållbarhet och utbildning av digitala färdigheter. Det engagerar och samlar också lokala medborgare, såväl som civila och statliga organisationer, kring viktiga frågor som kanske inte har diskuterats på annat sätt.

Det starka engagemang som Microsoft har visat genom sina aktiva program är ett bevis på deras ambition att vara en del av vårt lokalsamhälle – och stärka det kontinuerligt med oss.