Etablering av datacenter i Sandviken

Ett datacenter är en plats där företag kan förvara och styra de mesta av sin IT-infrastruktur som stöder deras verksamhet. Detta kan vara servrar och lagrings-utrustning som kör applikationer och processar och lagrar data och innehåll. I ett datacenter ställs höga krav på rätt temperatur och fuktighet, både för att säkerställa prestanda och driftdugligheten för systemen.

Vad är på gång i Sandviken?

Microsoft har köpt mark på Tunaområdet i Sandviken samt fått bygglov för byggnader på totalt omkring 23 000 kvadratmeter.

Varför är Sandviken attraktivt för etablering av datacenter?

I regionen finns det bl.a. tillgång till 100% grön el, kort ”dataöverföringstid” till/från Stockholmsregionen, närhet till Arlanda och Stockholm, tillgång till mark, tillgång till arbetskraft.

Vilka jobb genereras av en datacenteretablering?

I en första fas krävs arbetskraft för att bygga anläggningarna i form av bygg- och anläggningskompetens och eltekniker. Erfarenheter från andra orter där datacenter har etablerats visar att det främst är teknisk kompetens inom el, ventilation, automation och VVS som efterfrågas i bygg- och driftsfas. Efter genomförd bygg- och driftfas så beräknas det, enligt bygglovsansökan, arbeta ett 60-talet personer i varje hall. Erfarenhet från Facebooks etablering i Luleå är att utöver de personer som anställs direkt på anläggningen skapas 3-4 arbetstillfällen i övriga samhället.

Har du boende att erbjuda under byggtiden?

Erfarenheten från andra datacenter-etableringar har visat att det finns ett stort behov av boende för utländsk arbetskraft som kommer och bygger och driftsätter datacentret. För att fånga tillgängligt boende i kommunen så har Sandvikenhus AB fått uppdrag att samla tillgängligt boende. Denna lista kommer att levereras till de som har behov av boende i samband med byggnationen av datahallen.

Du som har boende du kan tillhandahålla i t.ex. lägenheter, hus, hotell, vandrarhem m.m. kan registrera dina uppgifter för att finnas med i planeringen av boendet för de som kommer att arbeta med etableringen.
Registrera boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du få mer information?

Informationstillfällen

I samband med evenemanget Morgonssoffa som arrangeras en gång i månaden på Sandbacka Science Park kommer, när behovet finns, ett speciellt informationspass att hållas om datacenter.
Se mer information om Morgonsoffa

Nyhetsbrev från Näringslivskontoret

Prenumerera på Näringslivskontorets nyhetsbrev där du får information om vad som händer inom företagande i Sandviken. Nyhetsbrev Näringslivskontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev om datacenter i världen

Data - Economy ger ut ett nyhetsbrev som gäller nyheter och branschens utveckling kring datacenter i världen. data-economy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson för frågor från företagare

Jan Fagerström, Näringslivsutvecklare.
jan.fagerstrom@sandviken.se, 070-979 04 79

Exempelskiss på datacenter