Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vi har ett jättebra samarbete med miljöinspektörerna

Pia Emas, arbetar som produktionsledare på Stora Enso plantor AB på Nässja Plantskola. Hon har jobbat här sedan 2019 och arbetade då som plantskolechef.
– Vår plantproduktion består av flera olika processer. Allt från skötsel och kotthantering i våra fröodlingar, sådd, odling i olika former och pack av våra plantor. Vi har stort fokus på rätt kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och effektivitet. Vi har en produktion på ca 15 miljoner skogsplantor per år som består av gran och tall men just nu experimenterar vi även med lite lövträd, berättar Pia.

Vad är din upplevelse från Sandvikens kommun när det gäller miljöinspektioner?
- Som plantskolechef så tyckte jag att det var lite nervöst i början när Miljö- och hållbarhetsenheten skulle komma på inspektion. Man visste inte riktigt vad man hade att förvänta sig och jag hade inte tillräckligt med kunskap. Men idag tycker jag att det är jätteroligt och jag ser fram emot de här besöken eftersom de är viktiga för oss också. Det är ett sätt för oss att veta att vi är på rätt spår och att vi följer de lagar och föreskrifter som finns. Vi kan också visa och stoltsera med att vi har ett aktivt miljöarbete. Även om kommunen är en av våra tillsynsmyndigheter så ser jag dem snarare som samarbetspartners. Vi har en bra dialog och jag har alltid fått snabb och bra hjälp när jag har behövt det, säger Pia.

- Det är många tillstånd och rapporter som ska in i slutet av olika perioder och ibland stöter man på frågor eller funderingar som jag alltid har kunnat fått hjälp med. De ger också rådgivning, de är jättebra rådgivare! Jag upplever att det finns ett samförstånd och en förståelse för vår verksamhet. Det är på en bra nivå, de vill hjälpa oss att göra rätt och på ett rådgivande sätt. De har också en bra uppföljning på en lagom nivå, där vi har fått tid på oss att förbättra och göra rätt innan de kommer tillbaka, det har varit superbra.

- Inspektionerna ser ju inte likadana ut från år till år utan ofta har vi olika fokusområden och inte bara allmän tillsyn. När de varit här så får vi en rapport och där kan vi se om det finns något vi behöver förbättra i vår verksamhet. Jag upplever rapporterna som väldigt gedigna. För mig är det viktigt att vi följer de lagar och förordningar som vi ska göra i den här typen av verksamhet och jag tycker att vi har ett bra samarbete. Tillsynsmyndighet ja, men också rådgivare och en samarbetspartner, påpekar Pia.

Vad är viktigast tycker du, när det gäller kommunens service gentemot företagare?
- Ett bra samarbete är viktigt, att kommunen har en förståelse för verksamheten och vilka utmaningar vi har. Att de fungerar som en hjälp och stöd för oss företagare och inte bara pekar på hur det ska vara. Jag tycker att det är bra att verksamheten följs upp på årlig basis.

Företagets framgångsfaktor är vårt arbete med säkerhet och hälsa. Miljön är naturligtvis en jätteviktig del i detta arbete. Vi jobbar stolt med ständiga förbättringar mot en giftfri miljö med begränsad miljöpåverkan och har under årens lopp åstadkommit en hel del i rätt riktning. Jag tycker att det är trevligt att få berätta om våra framsteg i miljöarbetet och vilka utmaningar vi står inför vid kommunens tillsyn.

Vad har ni mest behövt hjälp med hos er?
- Ja, ibland fastnade man för någon fråga och då kändes det tryggt att kunna få hjälp snabbt. Vi har fått tips och råd när det gäller till exempel kemikaliehantering och sedan positiv feedback på hur vi har ordnat det. Vi är också miljöcertifierade ISO 14001 och vi vill vara proaktiva och hela tiden ligga steget före. Vi diskuterar redan nu, vad vi ska ha för uppvärmning, vilka preparat vi kan använda i produktionen för minsta möjliga miljöpåverkan osv. Vi arbetar med dessa frågor väldigt mycket även utan Miljö- och hållbarhetsenhetens inblandning. Det är roligt att få berätta om de här sakerna vi jobbar med också när de är här.

Finns det något som skulle kunna bli bättre?
- Ja, hemsidan är något som skulle kunna förbättras. Det skulle vara bra om det blev mer tydligt när man ska in och leta efter någon blankett. Det är inte alltid att man hittar rätt. Allt ligger samlat i en klump och som företag vill jag endast ha viss information och vissa blanketter, så det skulle vara bra om de kunde dela upp den lite så att det blir lite tydligare och enklare att hitta det jag behöver.

Hur är det att driva företag i Sandvikens kommun?
- Utifrån nuvarande erfarenhet, bra. Jag har bara goda erfarenheter av Sandvikens kommun, avslutar Pia.

Pia Stora Enso