Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Studie om lönsamhet och processmognad

Sandvikens kommun har i ett samarbetsprojekt med Högskolan i Gävle genomfört en studie i 15 verkstadsföretag i Gästrikland för att se om skillnader i lönsamhet kan vara beroende av skillnader i hur de olika företagen planerar och styr sina försörjningskedjor (Supply Chain Management), eller med andra ord hur väl utvecklad deras processmognad i försörjningskedjorna är (supply chain management maturity).

Är planering av försörjningskedjor positivt för lönsamheten?

Studien har genomförts för att se om skillnader i lönsamhet kan vara beroende av skillnader i hur de olika företagen planerar och styr sina försörjningskedjor (Supply Chain Management), eller med andra ord hur väl utvecklad deras processmognad i försörjningskedjorna är (supply chain management maturity).

Samband mellan mognad och lönsamhet hos företag

Det finns väldigt lite studier som kan bekräfta ett samband mellan mognad (maturity) och lönsamhet (financial performance) de studier som har gjort ger endast svaga indikationer om att detta samband finns.
Däremot visar dessa studier på ett tydligt samband mellan mognad och effectivitet (performance) vilket denna studie också bekräftar.

Studien fokuserar på små och medelstora företag

Denna studie är unik i det avseendet att den är en av de första som fokucerar på små och medelstora företag och den kanske första i Sverige som använder sig av Supply chain management maturity model som verktyg för att bedöma mognadsnivån i företagens försörjningskedjor och då med fokus på processerna Planera, Köpa in, Tillverka/Förädla och Leverera som är de viktigaste huvudprocesserna i företagens försörjningskedjor (supply chains).

Påvisar samband mellan processmognad och lönsamhet

Denna studie är också en av få som faktiskt kan påvisa ett samband mellan mognad och lönsamhet, studien kan dock inte fullt ut bekräfta detta samband då det är för få statistiskt säkerställda samband. Troligtvis en konsekvens av för få deltagande företag.

Studien uppmärksammas på internationell konferens

Studien har fått uppmärksamhet och blev i konkurrens med 550 andra forskningsstudier, utvald att presenteras på EUROMAS årliga internationella konferens i Göteborg 2009. Studien är att betrakta som ett research paper inom ramen för Stålindustrins forskarskola. Studien blev publicerad i Operation Management Research våren 2010.

Här kan du ladda ner den publicerade artikeln: Supply Chain Management Maturity and Performance in SMEsPDF (pdf, 153 kB)

För mer information kontakta:

Lennart Söderberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 026-241215
mobil: 070-6721104
e-post: lennart.soderberg@sandviken.se

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-10-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se