Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Outsourcing av underhållsaktiviteter

Flera internationella studier visar att underhållskostnaderna kan uppgå till mellan 15-40% av produktionskostnaderna, vilket medför att många företag använder outsourcing som ett verktyg för att spara kostnader. Det vi vet mindre om är vilka underhållsaktiviteter som är outsourcade och hur det påvekar företagets kärnverksamheter.

De studier som är gjorda visar att resultatet kan vara både positivt och negativt beroende på hur outsourcingprocessen har planerats och implementerats.

Outsourcing av underhållsaktiviteter inom stål och processindustrin i Bergslagen

På uppdrag av stålindustrin och Triple Steelix genomförde Sandvikens kommun i samarbete med Högskolan i Gävle och CLIP en studie i hur Stål- och processindustrin i bergslagen hanterar sitt underhåll. Sex större industrier inom stål & processindustrin besöktes samt två större internationella underleverantörer till industrin. Ett seminarium inom området genomfördes i januari 2013 där industrin, internationella och nationella större leverantörer och de regionala underleverantörerna möttes för att diskutera fördelar och nackdelar med outsourcing.

Resultat

Motiven till outsourcing av underhållet är flera och är i princip desamma som tidigare studier visar. Det är främst motiv som kostreduceringar genom skalfördelar hos leverantören och accsess till extern kompetens. Ingen av industrierna har outsourcat process-nära underhåll av rädsla att förlora kontroll och strategisk kompetens, förlust av processkunskap, ökade oförutsedda kostnader etc.

De underhållsaktiviteter som lagt ut externt är de som betraktas som perifera aktiviteter som t.ex. fastighetsunderhåll. Det underhåll som ligger nära kärnverksamheten är kvar internt inom företaget. Outsourcing är först och främst ett strategiskt beslut och bör baseras på affärsmodeller som har en tydlig koppling till andra strategiska beslut.

Studien presenterades på en internationell konferens

Studien blev i konkurrens med andra forskningsstudier, utvald att presenteras på EUROMAS årliga internationella konference i Dublin 2013. Studien är att betrakta som ett research paper inom ramen för Stålindustrins forskarskola.

kontaktinformation

Lennart Söderberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 026-241215
mobil: 070-6721104
e-post: lennart.soderberg@sandviken.se

Mer information

Högskolan i Gävle, CLIPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2016-12-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se