Upplevde du att frukostseminariet mötte dina förväntningar? * (obligatorisk)
Upplevde du att frukostseminariet mötte dina förväntningar?Vad är viktigast för dig som företagare?
Vad är viktigast för dig som företagare?
Hur skulle vi bäst kunna hjälpa dig i arbetet med att bli mer hållbar?