Näringslivskontoret

Näringslivsstrategin för Sandvikens Kommun har som övergripande mål en hållbar tillväxt som kännetecknas av ökad sysselsättning, attraktivitet och förnyelseförmåga i näringslivet.

I Näringslivskontorets uppdrag ingår att verka för att:

  • Fler företag startar och utvecklas i Sandvikens kommun.
  • Fler företag stannar och expanderar i Sandvikens kommun.
  • Fler företag etableras i Sandvikens kommun.

Vi ger råd och förmedlar kontakter. Hos oss får du hjälp vid expansion och nyetablering.

Kontaktinformation

Besöksadress: Sandbacka Park, Spångvägen 10, Sandviken
Postadress: Sandvikens kommun, Näringslivskontoret, 811 80 Sandviken
Telefon: 026-24 00 00
E-post: naringslivskontoret@sandviken.se

Vi arbetar på Näringlivskontoret

Elisabeth Hansson

Elisabeth Hansson

Näringslivschef
Företagsetableringar
elisabeth.hansson@sandviken.se

Jan Fagerström

Jan Fagerström

Näringslivsutvecklare, Företagslots
026-24 04 00 / 070-979 04 79
jan.fagerstrom@sandviken.se

Niklas Bergström

Niklas Bergström

Näringslivsutvecklare
026-24 06 91 / 072-880 52 61
niklas.bergstrom@sandviken.se

Bild Kommer

Malin Palmberg

Näringslivsutvecklare
026-24 07 95 / 072-880 58 56
malin.palmberg@sandviken.se

Eva Hofstrand

Eva Hofstrand

Turismchef
026-241401 / 070-5689723
eva.hofstrand@sandviken.se


Bild Kommer

Annika Engman

Turistinformatör
annika.engman@sandviken.se

 

Lisa Widman

Lisa Widman

Kommunikatör
lisa.widman@sandviken.se

Näringslivsstrategi för Sandvikens Kommun

Näringslivsstrategin är grunden för kommunens arbete med att skapa ett hållbart företags- och förnyelseklimat som ligger i linje med Vision 2025. Den ska främja såväl nyföretagande som utveckling i befintliga företag – oavsett bransch – samt göra kommunen attraktiv för nyetablering

Turismenhetens uppdrag

Sandvikens kommun ska stödja och skapa förutsättningar för våra aktörer inom besöksnäringen att utvecklas enskilt och/eller tillsammans. Näringen är en betydande tillväxtmotor för Sandvikens kommun och regionen i stort

Verksamhetsmål

  • Verka för att öka antalet besökare till Sandvikens kommun samt öka den turistiska omsättningen i kommunen.
  • Synliggöra turism/besöksnäringen.
  • Skapa en positiv bild av Sandviken.
  • Medverka till produktutveckling/näringslivsutveckling.
  • Medverka till kompetensutveckling hos aktörerna inom turism/besöksnäringen.
  • Förstärka marknadsföringen på utvalda produkter och marknader.
  • Mäta och följa upp utvecklingen inom besöksnäringen

 

Nyhetsbrev från Näringslivskontoret

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev där vi tipsar om aktuell information som kan vara intressant för dig som är företagare i Sandvikens kommun. Registrera din e-postadress så får du nästa nyhetsbrev.
Se tidigare nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Om du inte längre vill prenumerera på våra nyhetsbrev kan du avregistrera din adress Länk till annan webbplats..