Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Företagsdialog-översiktsplan

Företagsdialog - ny översiktsplan

Sandviken mot 2030!

Ny Översiktsplan för Sandvikens kommun.
Ett arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan och den är nu ute på samråd.
Det är för oss viktigt att få in synpunkter från företagen i vår kommun.
Sandvikens Kommun bjuder härmed in till en dialog kring de delar i planförslaget som berör framtida markanvändning för verksamheter/företag.

Vi kommer att presentera planförslagets olika delar samt beskriva planeringsarbetet som legat till grund för utpekande av vår framtida mark- och vattenanvändning.
Träffen kommer endast att beröra den framtida markanvändningen för verksamheter/företag.
Övriga frågor hänvisar vi till de öppna samrådsmöten som vi bjuder in till, (sandviken.se/sandviken2030)

Nedan kan du hitta ortsanalyser i översiktplanen som gäller just ditt område så att du har möjlighet att, innan mötet, ta del av förslaget. Dessa länkar kommer även i ett bekräftelse mail.

Ta chansen att påverka detta!

Välkomna!

Jan Fagerström, Näringslivsutvecklare
jan.fagerstrom@sandviken.se, 070-979 04 79

Tider och platser för företagsdialoger

Järbo

Tid: 2018-03-01, 7.30 - 8.30
Plats: Profilplåt i Järbo AB´s lokaler, Yllefabriksv. 34, Järbo

Ta del av ortsanalysen för Järbo

Österfärnebo, Gysinge

Tid: 2018-03-02, 7.30 - 9.00
Plats: PRO, Dragonen, Gysinge

Ta del av ortsanalysen för Österfärnebo
Ta del av ortsanalysen för Gysinge

Storvik, Gästrike-Hammarby

Tid: 2018-03-07, 7.30 - 9.00
Plats: Cafe Merqurius, Handelsgatan 1, Storvik

Ta del av ortsanalysen för Storvik
Ta del av ortsanalysen för Gästrike-Hammarby

Sandviken, Jäderfors

Tid: 2018-03-14, 7.30 - 8.30
Plats: Hantverkarsalen, Smedsgatan 17, Sandviken

Ta del av ortsanalysen för Sandviken och Högbo
Ta del av ortsanalysen för Jäderfors

Åshammar, Kungsgården

Tid: 2018-03-27, 7.30 - 9.00
Plats: Birgitta Gården, Ovansjövägen 232, Kungsgården

Ta del av ortsanalysen för Åshammar
Ta del av ortsanalysen för Kungsgården

Årsunda

Tid: 2018-03-28, 7.30 - 8.30
Plats: Strandbaden, Storsjövägen 1, Årsunda

Ta del av ortsanalysen för ÅrsundaSidan uppdaterad: 2018-02-16
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se