Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Näringslivsråd

Sandvikens näringslivsråd har till främsta uppgift att genom samarbete mellan Sandvikens näringsliv, Sandvik AB, Sandvikens kommun och övrig offentlig förvaltning, underlätta för och stimulera det lokala entreprenörskapet, för en positivare utveckling och tillväxt. Ett sunt och positivt företagsklimat är målet.

Uppgiften för näringslivsrådet kan sammanfattas enligt följande:

  • Att vara en allmän "väckarklocka" i och för utvecklingsfrågor samt att stödja och stimulera alla företagarnätverk inom Sandvikens kommun. Rådet skall också se till och uppmuntra  såväl företag som kommunens näringslivsenhet att ständigt utvecklas.
  • Att skapa en serviceandra, enkla rutiner, korta handläggningstider och en positiv prövning, underlätta vardagen för företagen och kommunen.
  • Att aktivt driva frågan om att trygga företagens tillgång på utbildad arbetskraft, och att det skapas nya praktikplatser i näringslivet och i offentlig förvaltning.
  • Vi skall uppmuntra entreprenörskap i skolan bl.a genom att ta aktiv del i t.ex. UF-företag i gymnasieskolan.
  • Att marknadsföra näringslivsrådet, dess roll, uppgift och funktion.
  • Att upprätta och arbeta efter en årlig handlingsplan.

Näringslivsrådets arbetsform

Näringslivsrådet består av 10-14 personer där kommunstyrelsens ordförande på uppdrag av näringslivet utgör mötesledare. Näringslivsrådet sammanträder minst 6 gånger per år, och fler om så fordras och känns nödvändigt.

Om mötesledaren (kommunstyrelsens ordförande) ej kan delta eller får förhinder så blir det inget möte.

Kommunen och näringslivet har var för sig en sekreterare, vilka alternerar ansvaret för det löpande protokollet (memot).

Sekreterarna svarar var för sig att rådets medlemmar utfört utlovade arbetsuppgifter, förberedelser till möten och att eventuellt inbjudna personer är kallade/inbjudna.

Näringslivsrådet ska arbeta öppet på så sätt att olika personer kan närvara på möte, del av möte eller specifik punkt, i syfte att tillföra information, kompetens eller att konkret besvara frågor från näringslivsrådet.

Näringslivsrådet kan och ska också anordna respektive medverka på olika möten, som anknyter till näringslivsrådets uppdrag. Näringslivsrådet kan om man så vill, även arbeta med en eller flera referensgrupper.

Näringslivsrådet består för närvarande av följande personer  

Jürgen Lorenz, Stadsbussarna i Sverige

Lisa Wiik, Wiiks Rör AB

Sten Åke Holmström, SITAB

Ann-Louise Kleen, ordförande Företagarna i Sandviken

Björn Jansson, Syntronic

Curt Bergström, Intersport

Jan Lissåker, SANDVIK

Peter Kärnström, Kommunstyrelsens ordförande, ordförande i Näringslivsrådet
Tel: 026-24 12 21
E-post: peter.karnstrom@sandviken.se

Ann-Katrin Sundelius, Kommundirektör
Tel: 026-24 12 20
E-post: ann-katrin.sundelius@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-09-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se