Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Näringslivsstatistik Sandvikens kommun

Här presenteras aktuell näringslivsstatistik som t.ex. tillväxt, sysselsättning och gästnätter. Vår statistik grundar sig främst på uppgifter från Statistiska centralbyrån SCB, Handelns Utredningsinstitut HUI, Upplysningscentralen UC och Bisnis Analys. Vill du ha vägledning genom alla tabeller och siffror kontakta gärna Lennart Söderberg på Näringslivskontoret, tel 026-24 12 15.

Nu finns statistiken att hämta ner i en pdf tillsammans med lite annan information om Sandviken. Filer för nedladdning uppdateras löpande.

Läs mer om den moderna industristaden Sandvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ladda ner rapporter

Egna

UC

HUI

statistik 2014PDF (pdf, 8.3 MB)

statistik 2015PDF (pdf, 2.2 MB)

UC:s Kommunanalys 2016PDF (pdf, 414 kB)

UC:s Branschfakta 2017PDF (pdf, 1.9 MB)

Kampen om köpkraftenPDF (pdf, 5.9 MB)

Turismeffekter Sandviken 2016PDF (pdf, 3 MB)

 

I Korta drag

Jämfört med 2014 ökade förädlingsvärdet för näringslivet i Sverige 2015 med 6,6 %, omsättningen med 5,4 % och antalet anställda med 1,9 %. Microföretagen med färre än 10 anställda utgör en mycket stor andel ca 97 %. Sandvikens näringsliv, exklusive kommunen, kommunala bolag, Sandvik och bolag med säte utanför kommunen minskade förädlingsvärdet med 8 %, omsättningen med 2,4 % och antalet anställda med 3 %.

Daglönesumman

Daglönesumman är ett mått på löneutveckling och köpkraft hos dagbefolkningen i kommunen. Sandviken har fortsatt mycket hög daglön i förhållande till sin storlek och den genomsnittliga månadslönen är högre än i Gävle, Uppsala och Örebro. Nattlönesumman (+4,6 %) har ökat något mer än daglönesumman (+3 %) åren 2013-2015. Skillnaden mellan daglön och nattlön är fortfarande stor ca 464 miljoner kronor, skillnaden har dock minskat med 64 miljoner kronor sedan 2013.

År 2015 uppgick daglönesumman per sysselsatt till ca. 329 456 kronor i Sverige. Den är avsevärt högre i storstadsregionerna jämfört med övriga regioner. I Sandviken är motsvarande daglönesumma 341 948 kronor. Lägre än i Stockholm men på samma nivå som Göteborg. (källa: SCB) Den stora daglönesumman beror till stor del på ett inpendlingsöverskott.

Daglöne/nattlönesummor (miljoner kr)


2012

2013

2014

2015

Daglön

5 694,2

5 713,6

5 788,8

5 888,3

Nattlön

5 121,7

5 185,4

5 316,0

5 424,3

 

Daglönesumma/sysselsatt i jämförelse med riket

 

årslön/sysselsatt 2015 (kr)

Sverige

329 456

Sandviken

341 948

 

Det är fortfarande en stor andel av antalet sysselsatta som är anställda på Sandvik (37 %) och på Kommunen (25 %). Tillsammans sysselsätter Sandvik och Kommunen 62 % av alla anställda.

Andel anställda


Andel anställda (%)

Bolag inom Sandvik

37

Sandvikens kommun

25

Övriga

38

ladda ner lista.PDF (pdf, 71.4 kB).

Antal arbetsställen och antal anställda‌


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Arbetsställen

3 090

3 541

3 570

3 482

3 580

3 578

3 593

Anställda

15 102

15 491

16 047

16 087

15 677

15 838

15 506

 

Antal in- och utflyttade arbetsställen och anställda

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Inflyttade arbetsställen

42

50

63

72

64

58

48

Inflyttade anställda

11

43

18

26

51

41

23

Utflyttade arbetsställen

35

49

62

69

74

60

65

Utflyttade anställda

14

74

153

93

83

40

27

 

Tillväxt, trend de senaste fyra åren

Tabellen nedan visar omsättning (tkr), förädlingsvärde (Mkr) och anställda för företag med säte i Sandvikens kommun. Uppgifterna är exklusive statliga myndigheter, landsting, kommun samt samtliga bolag som ingår i Sandvik. Av de drygt 6 miljarder som omsätts står basindustrin för ca 26 %, handeln för 19 %, besöksnäringen för 9 % och övriga tillsammans för 32 %. Basindustrins andel av omsättningen är den samma 2015 som 2012 men andelen av förädlingsvärdet har ökat från 29 % till 33 % under sama tidsperiod.

Omsättning och anställda, ej offentlig och Sandvik

 

2012

2013

2014

2015

Omsättning (tkr)

6 433 412

6 370 309

6 541 058

6 383 242

Anställda

3 739

5 434

3 904

3 787

Förädlingsvärde (Mkr)

3 625 520

3 816 297

4 131 533

3 769 579

 

Exportomsättning Gästrikland (Mkr)

2012

2013

2014

2015

20 896

20 887

22 183

N/A

Siffror över regional export är inte längre tillgängliga pga ny lagstiftning.

Aktuell företagsinformation

 

170531

170915

verksamma ftg

3 502

3 511

arbetsställen

3 691

3 629

anställda

15 520

15 495

arbetsgivare

869

883

nyregistrerade ftg

63

103

registrerade ftg (säte i Sandviken)

2 950

2 958

manligt ägda (67%)

1 984

1 993

kvinnligt ägda (23%)

671

666

 

Inflyttad/utflyttade företag de senaste tre månaderna

 

totalt

inom regionen

utanför regionen

Inflyttade företag

20

11

9

Utflyttade företag

18

12

6

 

Konkursstatistik,( källa UC)

 

jan-dec 2015

jan-dec 2016

förändring

Sandviken

14

11

-21 %

Gävleborg

168

137

-18 %

Sverige

6 068

5 675

-6 %

 

 

Handelns omsättningstillväxt i %

 

2012

2013

2014

2015

Sandviken

1

2

1

2

Gävle

-1

0

-2

6

Gävleborg

0

0

-1

4

Sverige

2

2

2

5

Sidan uppdaterad: 2018-01-02
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se