Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Näringslivsstatistik Sandvikens kommun

Här presenteras aktuell näringslivsstatistik som t.ex. tillväxt, sysselsättning och gästnätter. Vår statistik grundar sig främst på uppgifter från Statistiska centralbyrån SCB, Handelns Utredningsinstitut HUI, Upplysningscentralen UC och Bisnis Analys. Vill du ha vägledning genom alla tabeller och siffror kontakta gärna Lennart Söderberg på Näringslivskontoret, tel 026-24 12 15.

Nu finns statistiken att hämta ner i en pdf tillsammans med lite annan information om Sandviken. Filer för nedladdning uppdateras löpande.

Läs mer om den moderna industristaden Sandvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ladda ner rapporter

Egna

UC

HUI

statistik 2014PDF (pdf, 8.3 MB)

statistik 2015PDF (pdf, 2.2 MB)

UC:s Kommunanalys 2016PDF (pdf, 414 kB)

UC:s Branschfakta 2017PDF (pdf, 1.9 MB)

Kampen om köpkraftenPDF (pdf, 5.9 MB)

Turismeffekter Sandviken 2016PDF (pdf, 3 MB)

 

I Korta drag

Jämfört med 2014 ökade förädlingsvärdet för näringslivet i Sverige 2015 med 6,6 %, omsättningen med 5,4 % och antalet anställda med 1,9 %. Microföretagen med färre än 10 anställda utgör en mycket stor andel ca 97 %. Sandvikens näringsliv, exklusive kommunen, kommunala bolag, Sandvik och bolag med säte utanför kommunen minskade förädlingsvärdet med 8 %, omsättningen med 2,4 % och antalet anställda med 3 %.

Daglönesumman

Daglönesumman är ett mått på löneutveckling och köpkraft hos dagbefolkningen i kommunen. Sandviken har fortsatt mycket hög daglön i förhållande till sin storlek och den genomsnittliga månadslönen är högre än i Gävle, Uppsala och Örebro. Nattlönesumman (+4,6 %) har ökat något mer än daglönesumman (+3 %) åren 2013-2015. Skillnaden mellan daglön och nattlön är fortfarande stor ca 464 miljoner kronor, skillnaden har dock minskat med 64 miljoner kronor sedan 2013.

År 2015 uppgick daglönesumman per sysselsatt till ca. 329 456 kronor i Sverige. Den är avsevärt högre i storstadsregionerna jämfört med övriga regioner. I Sandviken är motsvarande daglönesumma 341 948 kronor. Lägre än i Stockholm men på samma nivå som Göteborg. (källa: SCB) Den stora daglönesumman beror till stor del på ett inpendlingsöverskott.

Daglöne/nattlönesummor (miljoner kr)


2012

2013

2014

2015

Daglön

5 694,2

5 713,6

5 788,8

5 888,3

Nattlön

5 121,7

5 185,4

5 316,0

5 424,3

 

Daglönesumma/sysselsatt i jämförelse med riket

 

årslön/sysselsatt 2015 (kr)

Sverige

329 456

Sandviken

341 948

 

Det är fortfarande en stor andel av antalet sysselsatta som är anställda på Sandvik (35 %) och på Kommunen (23 %). Tillsammans sysselsätter Sandvik och Kommunen 58 % av alla anställda, vilket är en minskning med 4% enheter sedan föregående år.

Andel anställda


Andel anställda (%)

Bolag inom Sandvik

35

Sandvikens kommun

23

Övriga

42

Antal arbetsställen och antal anställda‌


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arbetsställen

3 541

3 570

3 482

3 580

3 578

3 593

3639

Anställda

15 491

16 047

16 087

15 677

15 838

15 506

15 543

 

Antal in- och utflyttade arbetsställen och anställda

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inflyttade arbetsställen

50

63

72

64

58

48

69

Inflyttade anställda

43

18

26

51

41

23

45

Utflyttade arbetsställen

49

62

69

74

60

65

69

Utflyttade anställda

74

153

93

83

40

27

26

 

Tillväxt, trend de senaste fyra åren

Tabellen nedan visar omsättning (tkr), förädlingsvärde (tkr) och anställda för företag med säte i Sandvikens kommun. Uppgifterna är exklusive statliga myndigheter, landsting, kommun samt samtliga bolag som ingår i Sandvik. Av de drygt 6 miljarder som omsätts står basindustrin för ca 29 %, handeln för 23 % och övriga tillsammans för 48 %. Basindustrins och handelns andel av omsättningen har ökat med 3 % jämfört med 2015, andelen av förädlingsvärdet oförändrat jämfört med 2015.

Omsättning och anställda, ej offentlig och Sandvik

 

2012

2013

2014

2015

2016

Omsättning (tkr)

6 433 412

6 370 309

6 541 058

6 383 242

6 175 208

Anställda

3 739

5 434

3 904

3 787

3 819

Förädlingsvärde (tkr)

3 625 520

3 816 297

4 131 533

3 769 579

4 085 949

 

Exportomsättning Gästrikland (Mkr)

2012

2013

2014

2015

20 896

20 887

22 183

N/A

Siffror över regional export är inte längre tillgängliga pga ny lagstiftning.

Aktuell företagsinformation

 

170915

180301

verksamma ftg

3 511

3532

arbetsställen

3 629

3651

anställda

15 495

15620

arbetsgivare

883

909

nyregistrerade ftg

103 (165)

29

registrerade ftg (säte i Sandviken)

2 958

2972

manligt ägda (67%)

1 993

1996

kvinnligt ägda (23%)

666

673

 

Inflyttad/utflyttade företag de senaste tre månaderna

 

totalt

inom regionen

utanför regionen

Inflyttade företag

25

13

12

Utflyttade företag

27

11

16

 

Konkursstatistik,( källa UC)

 

jan-dec 2016

jan-dec 2017

förändring

Sandviken

11

16

45%

Gävleborg

137

N/A

N/A

Sverige

5 675

5845

3 %

 

 

Handelns omsättningstillväxt i %

 

2012

2013

2014

2015

Sandviken

1

2

1

2

Gävle

-1

0

-2

6

Gävleborg

0

0

-1

4

Sverige

2

2

2

5

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-03-05
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se