Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Företagsstruktur i Sandvikens kommun

Sandvikens kommun domineras precis som övriga kommuner av mikroföretagen, 0-9 anställda. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB består näringslivet av 97 % mikroföretag. I Sandviken är den siffran inte riktigt lika hög utan stannar på 83 %.

Arbetsställen och anställda

Endast ett fåtal företag och kommunen har flera arbetsställen. Ett arbetsställe kan t.ex. vara Murgårdsskolan, Sandbacka Park eller Willys.

Även arbetsställena domineras av de små, 91 % av alla arbetsställen har färre än 9 anställda. Endast en handfull företag med anknytning till Sandviken exklusive Sandvik, Midroc och kommunen har fler än 100 anställda. I tabellen nedan visas de tio största arbetsgivarna med säte i Sandviken, därav är inte företag som ABB i Storvik och Midroc med i statistik.


1

Sandvikenhus AB

137

2

Sandviken Energi AB

81

3

TST Gruppen AB

72

4

Storbutiken i Sandviken AB

70

5

Winn Hotels Högbo Brukshotell AB

61

6

Bumax AB

57

7

Sven Dahlqvist Transport AB

53

8

BJ Markbyggnads AB

53

9

LM Maskin AB

45

10

Prenova Bygg och projektutveckling AB

44

Omsättning

De små mikroföretagen omsätter inte speciellt mycket utan 64 % omsätter mindre än 1 miljon kr och hela 84 % av företagen omsätter mindre än 10 miljoner kr. Endast 9 % av företagen omsätter mer än 50 miljoner och endast 4 % över 100 miljoner.

Industrin i Sandviken har ett nyckeltal, omsättning per anställd, som ligger strax över 1 miljon kr vilket är något lågt men kan förklaras av att andelen egna produkter är lågt med en tydlig övervikt mot legotillverkning.

Bolagsformer

Fördelningen mellan bolagsformerna visar att andelen enskilda firmor har hållit sig relativt konstant mellan åren 2013—2016. Däremot så ökar andelen aktiebolag och andelen handelsbolag minskar i samma utsträckning, en förväntad utveckling sedan reglerna för aktiebolag lättades upp.

 

aktiebolag

enskild firma

HB/KB

övriga

1 051

1 472

137

287

 

Manligt och kvinligt företagande

Andelen manligt/kvinligt företagande är relativt konstant i Sandviken, med en andel av manliga vd/ägare på ca 68 % mot kvinliga vd/ägare på 23 %. Återstående 9 % fördelar sig på föreningar etc. eller så är uppgiften inte registrerad.

Branschfördelning

Tjänstesektorn, handeln och industri/byggsektorn är omsättningsmässigt ungefär lika stora och står idag för ca 25 % omsättningen vardera. Tjänstesektorn står dock för en något större del av förädlingsvärdet 36 % att jämföras mot industri/bygg som står för 31 % och handelns 13 %. Tjänstesektorn har största delen av företagen (59 %) och antalet anställda (41 %), industri/bygg har 20 % av företagen och 305 av de anställda, handeln har 16 % av företagen och anställda. Dock ska man komma ihåg att en mycket stor del av tjänstesektorn är industrinära tjänster, enligt Sverea IVF över 30 %. I statistiken från Statistiska centralbyrån ser vi att 20 % av omsättningen och 13 % av förädlingsvärdet genereras av företag som ej har en branschdefinierad tillhörighet.

Nedan visas omsättning, förädlingsvärde, antal anställda och företag per bransch (SNI-kod översta nivån). Dippen för byggindustrin 2012 beror på att Midroc flyttade sätet till Stockholm. Det visar också Midrocs betydelse för arbetsmarknaden och sysselsättningen i Sandviken.

Nedan visas omsättningsutvecklingen för aktiebolagen i Sandvikens kommun mellan åren 2012—2015.

Omsättningsutvecklingen 2012-2015 (Aktiebolag)

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-01-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se