Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Turistiska nyckeltal 2016

Här följer statistik över turism och besöksnäringen i Sandviken och Gävleborgs län 2016. Uppgifterna är hämtade från HUIs kommunrapport för Sandviken 2016.

Turistkronan

Turistkronan illustrerar hur stor andel av den totala turistiska omsättningen som sker inom respektive bransch i Gävleborgs län.

 

Turismkronan

Gästnätter

Här redovisas antalet gästnätter i relation mellan svenska och utländska gäster och fördelning på nationalitet.

Sverige står för 92 % av gästnätterna och resten av världen för resterande 8 % av gästnätterna. De nordiska/scandinaviska länderna har ökat, Tyskland, Storbritannien och Schweiz likaså, medan USA, Kina och övriga Europa visar en kraftig minskning Samtidigt som övriga världen har ökat kraftigt.. De utländska gästnätterna har minskat ca 3 500 gästnätter sedan 2015.

Utländska gästnätter per nationalitet

Danmark

Norge

Schweiz

Finland

Island

Ryssland

Tyskland

284

589

789

472

0

165

1991

Storbritannien

Nederl.

Frankrike

USA

Kina

Övr. Europa

Övr. Världen

661

552

324

476

95

1699

2022

 

Turistiska nyckeltal 2016

 

2015

2016

förändring (%)

andel (%)

förädlingsvärde (Mkr)

233

240

+3,0

1,6

omsättning inkl.moms (Mkr)

783

781

-0,2

4,7

antal sysselsatta (årsverken)

560

549

-2,0

3,2

antal gästnätter

120 000

118 000

-1,7

N/A

antal anläggningar

19

15

-21

N/A

rumskapacitet

126 621

109 414

-13,6

N/A

beläggningsgrad

42%

47%

+5

N/A

Migrationsverkets avveckling av boenden är en förklaring till minskningen 2016.

Beläggningsgraden

Beläggningsgrade i Sandviken är lägre än rikets men i paritet med länet. Sandviken har en beläggningsgrad på 47 %. Beläggningsgraden är högre på vardagar (57 %) än på helgerna (33 %).

Gästnätter per månad

Sommarmånaderna juni, juli och augusti står ofta för en stor andel av årets gästnätter (28 %), med en topp i augusti och september månad.

Gästnätter per månad

Målgruppsfördelning (%)

Sandviken skiljer sig från länet och riket genom att andelen affärsresenärer är lägre men andelen konferensgäster och större grupper är avsevärt högre. Detta kan eventuellt bero på att en stor andel av affärsresenärerna bor i Gävle och att en del av affärsresenärerna finns i statistiken över konferensgäster eller större grupper. Skillnaden är annars svår att förklara.

Målgruppsfördelning

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-10-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se