Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Strategi Näringsliv

Låt oss skapa förutsättningar för ett hållbart näringsliv.

Näringslivskontoret har ansvarat för en näringslivsstrategi som tagits fram i samverkan mellan politiker, företagare och medborgare.

Näringslivet står inför nya och okända utmaningar. Omvärlden förändras i snabb takt med påverkan från t ex E-handel, Internet of things och Industri 4.0. Omställningen öppnar för nya affärsmodeller och gör andra överflödiga. Det kommer att behövas ett nytt sätt att arbeta tillsammans med näringslivet för att öka inflödet av människor och företag, öka företagande, turism och handel samt verka för ett bättre företagsklimat. 
 
Målet är att vi tillsammans ska skapa ett företagsklimat och en grogrund som stärker hela näringslivets förutsättningar att ta till vara på och hantera morgondagens möjligheter och utmaningar – oavsett om du är ett enmansföretag med lokal marknad, ett groddföretag i Sandbacka Park eller ett större exporterande företag.

Ta del av idéer från enkäter och fokusgrupper

Chans att påverka den nya näringslivsstrategin

För att ge Sandvikens företagare chansen att ge sina åsikter och vara delaktiga i strategiarbetet valde näringslivskontoret att skicka ut en enkät till ett brett urval av företag i kommunen.

Jag hoppas att företagen tar sig tid att svara på enkäten – den utgör en viktig del i det fortsatta arbetet,. Vi behöver hitta nya innovativa sätt att samarbeta och möta omvärldens möjligheter och utmaningar, men vi behöver företagens hjälp med att forma det nya till ett för alla så effektivt och tillfredsställande samarbete som möjligt. säger Elisabeth Hansson, näringslivschef.

En ny och stark näringslivsstrategi är viktig för Sandvikens kommun. Strategin kommer att behöva möta den mycket starka utveckling vi ser i befolkningsutvecklingen och en investeringstakt som är i kommunen, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande

Arbetet med att fram strategin

En enkät som gick ut till ca 700 företagare genomfördes under mars 2016. Resultat från enkäten berarbetades och en sammanställning går att ladda ner.

Material från enkäten använder i fokusgrupper med företrädare från små och lite större företag, UF-företag näringslivsaktörer samt tjänstemän inom kommunen. Fokusgrupperna startade i april 2016. Summeringar från diskussioner i fokusgrupper tillgängligöras via denna sida, se högre upp itexten.

En öppen workshop genomfördes i början av juni under Sandvikendagarna.

Den färdiga strategin

Näringlivsstrategin beslutades av kommunfullmäktige i slutet av 2016.

Har du frågor och funderingar

Elisabeth Hansson, Näringslivschef
E-post: elisabeth.hansson@sandviken.se

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-12-07
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Länkar