Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Flygbild över Tunaområdet

Utveckling av Tunaområdet

Tuna är ett enormt markområde på 800 000 kvm i norra delen av centrala Sandviken. Området passar verksamheter med ett tydligt hållbarhetsengagemang inom allt från mat, volymhandel, sport, hotell och tankstationer till logistik och industri. De stora markerna, tillgång till grön el och närheten till E16 är några av de faktorer som gör området extra attraktivt och unikt i Sverige. 

Tuna är en viktig del i att långsiktigt stärka Sandvikens kommuns attraktions- och konkurrenskraft för fler företag, jobb och tillväxt​. Det är den största satsningen på samhällsbyggnad i kommunen i modern tid.

Datajätten Microsoft var ett av de första stora företagen som insåg fördelarna med Tuna, och efter att de bestämde sig för att etablera sig med sitt enorma datacenter har intresset för Tunaområdet ökat markant. Idag är den första datahallen i drift och företag står på kö för att köpa mark.

Hela Tuna är ett hållbart område i en naturnära miljö.

Läget

Tunaområdet ligger bra till geografiskt. Förutom att det är nära till Arlanda och Gävle med sin moderna hamn, är det också nära till hela Dalarna. Med den nya på- och avfarten till E16 som beräknas vara klar i juni 2023 förbättras åtkomsten till området avsevärt.

Läget är också tillgängligt via hållbara färdsätt, med busshållplats vid E16 och cykelväg till och från Sandvikens tätort.

Se Tunaområdet på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marken

Det mesta av marken är redan detaljplanerad eller kommer bli inom kort. Det innebär att det är enkelt att få reda på hur mark- och vattenområden får användas. Den som letar mark att etablera verksamhet på kan snabbt få svar på vad som är möjligt att bygga och vilken del av marken som kan vara lämplig för er typ av verksamhet.

Mer information om näringslivsfrågor

Elkraft – tillgång till förnybar el

För företag som vill expandera är tillgång till förnybar el ett måste. I samband med utvecklingen av Tuna byggs elnätet ut och Sandviken kommer att få ett av Sveriges bästa elnät, helt med förnybar el – grön el. Något som bara kan erbjudas norr om Dalälven i Sverige i dagsläget.

Förutom att nätet täcker in Tunaområdets alla verksamheter kommer utbyggnaden att säkerställa elförsörjningen till Sandvikens centralort, och befintlig industriverksamhet som Sandvik, lång tid framöver.

Mer information om utbyggnaden av elnätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafiken – ny trafikplats vid E16

I anslutning till Tunaområdet byggs en helt ny trafikplats med ny av- och påfart till E16. Syftet är att underlätta trafiken till och från Järbovägen, ge enklare tillgång till Tunaområdet, den nya återvinningscentralen och förenkla för besökare till Kungsbergets skidanläggning.

Även trafiksituationen genom centralort Sandviken kommer förbättras i samband med detta. Bygget är igång och beräknas klart i juni 2023.

Läs mer om trafikplats Tuna på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmarknad

Sandviken ligger i region Gävleborg med 285 000 invånare med närhet till högskolor, teknikparker och världsledande företag som Sandvik och Ovako Steel.

I takt med att nya verksamheter etablerar sig på Tuna skapas nya jobbtillfällen.

Kommande verksamheter

Kommunen får många förfrågningar från företag som är intresserade av att starta verksamhet på området.

De som kan presenteras i dagsläget är Jula och Max Hamburgare. Utöver det har Gotska Fastighets AB ett så kallat markanvisningsavtal som innebär att de har tingat mark för att kunna bygga fastigheter allt eftersom de i sin tur hittar hyresgäster