Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Företagen prioriteras i byggärenden

Den 15 november tog samhällsbyggnadsnämnden ett beslut om att företag är prioriterade när det gäller bygglovsärenden. Vi träffade Carina Westerberg, nämndordförande, och Yvonne Andersson, samhällsbyggnadschef, som var med och beslutade om detta.

Vad är bakgrunden till beslutet?

– Huvudregeln är att alla ansökningar behandlas i den ordning de kommer in. Men vi har sett att det behövs en prioritering, eftersom det finns företag som behöver ha ett beslut snabbt, eftersom det påverkar så många i samhället om företaget behöver vänta, så därför har vi sett att vi kan prioritera bygglovsprocessen till företagarna.

Vi har flera strategiska mål i vår nämndplan för 2023 som gynnar företagare. Vi arbetar hårt för att skapa god service och göra vårt yttersta för att skapa smidiga och effektiva processer. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi vill hjälpa till att skapa ett positivt företagsklimat i Sandviken genom att vi underlättar för företagarna med att de nu blir prioriterade, säger Carina Westerberg.

För vilket geografiskt område gäller beslutet?

– Det gäller över hela Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun, säger Yvonne Andersson.

Detta är inte första gången företagare prioriteras, berätta mer.

– Nej det stämmer. Även vid lantmäteriärenden har företagen prioritet. Det kan till exempel vara att man köper och vill stycka av lite mark, reglera eller omstrukturera sin mark. Detta gäller dock endast i Sandvikens kommun, säger Yvonne.

Vad är bra service till företagare?

– Att vi är tillgängliga och har ett gott bemötande. Vi ska ha kompetens för att kunna ge rätt svar. God service behöver inte betyda att man får ett önskvärt beslut i alla lägen, men det ska vara rättssäkert eftersom det till största delen handlar om lagstyrd verksamhet. Vi måste följa lagen och vi ska vara säker att den som handlägger vårt ärende har kompetensen och att vi behandlar alla lika, säger Carina.

– En god service handlar om att förstå företagarens behov och att vi har en god dialog om det. Sedan är det viktigt att skapa en förståelse och tydligt beskriva vad som är möjligt att göra och vad som inte är möjligt att göra. Ibland behöver man göra en anpassning för att få det att fungera ur ett lagperspektiv, säger Yvonne.

Vad kommer det här att innebära för företagarna i praktiken?

– Handläggningstiden för företagare kommer att kunna förkortas och det har våra företagare efterfrågat mest. Vi vill från vår sida göra allt vi kan för att det ska bli en så snabb, välfungerande och smidig process som möjligt, utan att för den sakens skull göra avkall på rättssäkerhet och kvalitet, säger Yvonne.

Jan Fagerström, chef Näringslivsenheten i Sandviken, vad innebär detta för företagen?

– Vi uppskattar verkligen detta beslut. Detta visar på att vi jobbar på att skapa en företagsvänligare kultur och våra företag får snabbare beslut i sina bygglovsärenden. Vi har en mycket kompetent bygglovsavdelning och detta tillsammans med att företagsärenden nu är prioriterade så kommer vi ha en bygglovsavdelning i världsklass!

Reaktioner från våra företagare:

Det låter fantastiskt bra!
Ulf Sjölander, Mark o Bygg Teamet i Sandviken AB:

Det är ju sjukt bra!
Peter Larsson, PP Hus & Bygg AB

Perfekt, klockrent!
Stenna Holmström, Senior advisor

Behöver du mer information?

Läs mer på sidorna om bygglov

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bygglov prioriterar företag