Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Jan Fagerström blir chef för Näringslivsenheten

Från den 1 januari 2022 så har Jan Fagerström det yttersta ansvaret för arbetet på Näringslivsenheten.

- Chefsrollen och dess befogenheter stärker vår position på enheten och nu kan vi med ett ännu tydligare fokus arbeta mot företagarna. Näringslivsenheten har haft en positiv utveckling under de fem år som jag har varit med. Initialt så arbetade jag själv med det utåtriktade arbetet och idag är vi fyra personer. Detta är en tydlig signal att Sandvikens politiska ledning ser arbetet med företag som en mycket viktig del i kommunens verksamhet. Näringslivsenheten har idag ett utåtriktat arbete där vi under ett år möter fler än 350 befintliga företag, personer som vill starta företag och företag som vill etablera sig i Sandviken.

Sandviken är i en positiv utveckling där efterfrågan de senaste åren, på verksamhetsmark har varit mycket stor. Vi har ytterligare verksamhetsmark detaljplanelagd nu till sommaren som är klar för fler etableringar på Tunaområdet.

Sandviken har historiskt inte haft fokus på småföretagande. Detta är en utmaning för oss och vi arbetar nu aktivt för att lyfta värdet av våra befintliga företag. Vårt företagsklimat har i och med detta varit svagt men i den senaste undersökningen så kunde vi se en tydlig trend där företagen upplever att företagsklimatet i Sandviken har förbättrats. Vi är stolta men inte nöjda med den förbättringen.

Viktiga områden som vi fokuserar på nu är att fortsätta arbetet med att underlätta för våra företag i den kommunala ärendehanteringen. För ett antal år sedan inrättade vi funktionen Företagslots som syftar till att göra det enkelt för företag i kontakten med Sandvikens kommun. Ett annat viktigt fokusområde är kompetensförsörjningen och tillgång till kompetent personal.

Vill du som företag ha kontakt med någon av oss på Näringslivsenheten så tveka inte att kontakta oss.Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Malin Rogström