Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ny taxa för miljöbalkstillsyn från och med 1 januari 2023

Från och med 1 januari 2023 har kommunfullmäktige i Hofors, Sandviken och Ockelbo beslutat om nya taxor för miljöbalkstillsyn.

Det är Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken i alla tre kommunerna.

Vad innebär det här för dig som verksamhetsutövare?

För dig som har en verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig så innebär den nya taxan för det allra flesta verksamheter att du inte kommer att betala någon årlig avgift.

Den årliga avgiften som du som verksamhetsutövare har betalat tidigare försvinner och i stället kommer du att betala en timavgift för de inspektioner som genomförs vid din verksamhet.

Förändring i taxan

Det här innebär att den tidigare taxan upphör att gälla. I den nya taxan är timavgiften oförändrad. Den största förändringen är att verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga debiteras först efter en genomförd inspektion.

Av de verksamheter som fortsättningsvis ska betala årlig avgift kommer vissa att få mer tillsynstid, medan andra kommer att få mindre. Tillsynstiden är beroende på typ av verksamhet/bransch och taxan utgår ifrån Sveriges kommuners och regioners taxa (SKR).

Så ofta ska inspektioner utföras

Hur ofta vi gör inspektion vid din verksamhet beror på typ av verksamhet, från årligen till vart fjärde år är det normala tillsynsintervallet. En inspektion beräknas ta mellan 3 - 5 timmar (inkluderat är förberedelse, inspektion och efterarbete) men kan även vara kortare eller längre beroende på vad som inspekteras och vad som noteras under inspektionen.

Behöver du mer information?

Läs mer på vår webbplats, på sidan om Avgifter och taxor inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel. Där hittar de nya miljöbalkstaxorna för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. Där finns också kontaktinformation om du vill nå oss!

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Utsikt över en stor sjö med blått vatten Sjön heter Storsjön och ligger i Sandvikens kommun i Gästrikland. I förgrunden syns vass och grässtrån på land. Himmeln är klar och solig med några vita moln. Bilden ger ett intryck av lugn och harmoni.