Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Företagsklimatet är oförändrat i Sandvikens kommun

I årets attityds- och varumärkesundersökning från Svenskt Näringsliv gällande företagsklimatet, framgår det att Sandvikens kommun står stadigt kvar på samma nivå som förra året.

Idag offentliggörs näringslivsbetyget för samtliga landets kommuner. Skalan är 1 – 6 och Sandvikens kommun ligger på 3,2. Sverigesnittet ligger på 3,4 och snittet för Gävleborg ligger på 3,2. Undersökningen baseras på svar från ca 200 företag i kommunen.

Fortsätter satsa på att förbättra företagsklimatet i Sandviken

Kommunen behöver arbeta för att stärka företagsklimatet och förbättra samverkan med företagarna i Sandviken. En viktig del i att stärka företagsklimatet är kompetensförsörjningen till företagen. Ett förbättrat företagsklimat är ett av kommunstyrelsens prioriterade mål för 2023.

Vi har påbörjat en positiv resa i vårt företagsklimat. Att ha ett bra klimat bland våra företagare, är en otroligt viktig del av Sandvikens välstånd. I kommunstyrelsens planering inför nästa år, så har företagande och företagsklimatet ett stort fokus, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande Sandvikens kommun.

Organisatoriska förändringar

För att stärka företagsklimatet så har kommunen gjort organisatoriska satsningar inom områden som tillväxt, service till företag och kommunikation. Sandvikens kommun har ambitionen att befintliga företag ska trivas, fler företag ska startas, utvecklas och etableras i kommunen.

Vi ser att vi har ett oförändrat resultat. Med tanke på förra årets stora förbättring, så är vi glada att vi bibehåller resultatet, men vi är inte nöjda. Vi kommer aktivt att arbeta för att förbättra vårt företagsklimat, säger Pär Jerfström, kommundirektör Sandvikens kommun.

Positiv och stark utveckling bland företagen

Det är en positiv och stark utveckling bland företagen i Sandviken och det märks bland annat genom efterfrågan på tillgänglig mark. För att tillgodose denna ökade efterfrågan, så pågår just nu arbetet med att detaljplanelägga ytterligare verksamhetsmark vid Tuna och Lövbacken.

Hela organisationen har en strävan att bli mer företagsorienterade och vi arbetar nära våra företagare i Sandviken. Vi genomför årligen ca 400 företagsbesök. Vi ordnar Morgonsoffa, företagsluncher, utbildningar och event. Vi kan företagande och ska bli ännu bättre på att hjälpa och ge stöd till våra företagare framöver, säger Malin Rogström, chef Näringslivskontoret Sandvikens kommun.

 

För mer information kontakta:
Jan Fagerström, chef Näringslivsenheten
Telefon: 070 – 979 04 79
E-post: jan.fagerstrom@sandviken.se

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Träd på vintern