Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens företagsklimat förbättras kraftigt

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sverige tar Sandvikens kommun ett ordentligt kliv uppåt med hela 79 placeringar. Det bästa betyget sedan undersökningen startade för 20 år sedan.

32 000 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning som släpptes den 22 september. Att det är högtryck på företagandet i Sandviken råder det ingen tvekan om och företagarna i kommunen är positiva. Sandvikens kommun klättrar från plats 268 till 189 av landets 290 kommuner.

Det är inte bara det sammanfattande omdömet som får högre betyg, utan företagen ger också ett högre betyg på bred front i enkätundersökningen, detta trots pandemiåret. Företagen sätter genomgående högre betyg inom alla de områden som mäter företagsklimatet i undersökningen och extra glädjande är att service och bemötande från politiker och tjänstemän samt service till och dialog med företagen tar stora steg i rätt riktning.

”Vi har under de senaste åren ökat fokus internt på företagande och i kombination med utåtriktat arbete, förstärkt service och företagsfrämjande aktiviteter har det fått effekt och det gläder oss otroligt mycket. Vår resa har bara börjat” Säger Pär Jerfström, kommundirektör Sandvikens kommun

”Sandviken är i en mycket expansiv fas med stor efterfrågan på byggnation av både bostadstäder och verksamhetslokaler. Det är glädjande att se en positiv utveckling på den satsning som gjorts på näringslivsfrågor och vi är nu än mer sporrade att ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet”. Säger Elisabeth Hansson, näringslivschef Sandvikens kommun

”Tillsammans med det lokala näringslivet har vi ökat fokus på företagarfrågor där vikten av att ha ett bra företagsklimat för att kunna växa är centralt och en viktig nyckel i samhällsbyggandet.” Säger kommunalrådet Peter Kärnström (S)

Läs mer om undersökningen på https://www.foretagsklimat.se/ Länk till annan webbplats.

För ytterligare information kontakta:
Jan Fagerström, Näringslivsutvecklare
Telefon: 070 – 979 04 79
E-post: jan.fagerstrom@sandviken.se

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Glad tjej med smiley