Sandvikens Kommun förbättrar sin position på service till företag!

Sandviken förbättrar sin position bland Sveriges kommuner på service till företagare. Det visar den nationella kundundersökning som årligen genomförs av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Kommunen har återigen förbättrat sitt Nöjd Kund Index, NKI, från plats 55 till 33, av 173 möjliga.

Företagare har fått ge omdömen om deras ärenden hanterats bra eller dåligt vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Detta inom områdena brand, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Så undersökningen är en direkt kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service.

Våra lokala företag är otroligt viktiga för oss och det är glädjande att se att vårt arbete med att värna dem speglas i resultatet. Överlag befäster Sandvikens Kommun sina resultat från tidigare år. Som fjäder i hatten har vi bygglov, där vi nu rankas på fjortonde plats, samt serveringstillstånd där vi är fjärde bäst i Sverige, säger Peter Kärnström kommunstyrelsens ordförande (S).

Sandvikens Kommun har det senaste åren gjort tydliga satsningar på sina lokala företag. Vi har bland annat utökat vår näringslivsenhet, där företagslotsfunktionen ingår.

Satsningen på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, där Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun samverkar i en gemensam nämnd, har gett tydliga resultat på bygglovshanteringen.

Som företagare vill man generellt att det ska gå undan och vara klart igår. Vi har därför fokuserat på att snabba upp bygglovshanteringen för att optimera affärsnyttan för företagen, säger Yvonne Mickels, förvaltningschef Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning.

Det är verkligen glädjande att se att företagen som haft ärenden hos kommunen är nöjda. Vi har haft en dialog om betydelsen av den kommunala servicen till företag, och framförallt vikten av bygglovsärenden, under en lång tid och att nu kunna se resultatet av detta arbete känns oerhört positivt!, säger Ann-Louise Kleen, ordförande i Företagarna i Sandviken.

Kundnöjdheten med kommunens serveringstillstånd har gott rykte och avspeglas årligen i NKI’s undersökning.

Roligt att vi fortsatt får bra omdömen! För oss är det otroligt viktigt att vi har bra dialog och relation med restauratörerna, säger Ann-Sofie Karlstedt, alkoholhandläggare.

För mer information kontakta:

Jan Fagerström, företagslots
Tel. 070-979 04 79
jan.fagerstrom@sandviken.se

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se