Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Sandvikens Kommun kortar betaltiden för leverantörer

Sandvikens Kommun har som ytterligare åtgärd för att stötta våra lokala företag förkortat betaltiden för dig som leverantör åt kommunen.

Nuvarande läge med nya coronaviruset påverkar vårt lokala samhälle i allmänhet och likviditeten i många av våra företags verksamheter i synnerhet.

Det är en orolig tid för våra företagare. Vi vill göra vad vi kan för att stödja dem i detta besvärliga lägeoch därför har vi gjort ett ordförande beslut om att bifalla detta, säger Peter Kärnström, Kommunstyrelsens Ordförande.

Kortarebetalningsvillkor, 10 dagar netto

Samtliga företag som är leverantörer till Sandvikens Kommun erbjuds nu att ändra sina betalningsvillkor från 30 dagar netto till 10 dagar netto.

Justera betalningsvillkor på fakturor

Det som företagen ska göra nu är att ändra sina fakturor till 10 dagar netto. Fakturorna scannas och det är därför viktigt att det framgår på fakturorna att betalningsvillkoret är 10 dagar. 

From 1 april tom 30 september

Sista datum för detta är den 30 september och det är samma datum som för andra åtgärder som vi gjort för att underlätta för våra företagare.Är det leverantörer som redan har hunnit fakturera i april så ber vi dem att kontakta Ekonomikontoret på ekonomikontoretsupport@sandviken.se för att justera detta i efterhand.

Detta blir ytterligare en åtgärd i raden för att stärka likviditetenhos våra lokala företag, säger Pär Jerfström, Kommundirektör.

Detkommer att ställas stora krav på vår organisation att skyndsamt hantera våra leverantörsfakturor men vi kommer göra vårt yttersta för att det ska fungera, säger Annelie Johansson, Ekonomichef.

Sedan tidigare har Sandvikens Kommun

  • Gjort det möjligt att tidigarelägga uteserveringar.
  • Senarelagt fakturadatum på angivna fakturor.
  • Förstärkt företagslotsfunktionen.
  • Erbjuder gratis likviditetsrådgivningoch affärsutveckling.

Mer information

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Stadshus