Socialnämnden ska erbjuda informationssamtal

Nu införs krav på ett obligatoriskt informationssamtal om du som förälder tänker starta en rättsprocess gällande barns vårdnad, boende eller umgänge.

Från och med 1 januari 2022 behöver du ett intyg om att du har deltagit i informationssamtal om barns vårdnad, boende och umgängesfrågor för att du ska kunna stämma den andra föräldern i Tingsrätten.

Socialnämnden är skyldig att erbjuda ett gemensamt informationssamtal för dig och din medförälder. Ta kontakt med Familjerätten via kommunens medborgarservice.


Socialnämnden är i Sandviken uppdelad i två nämnder och den nämnd som ansvarar för familjerättsfrågor heter Individ- och familjeomsorgnämnden.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vuxen och barn