Gågatan i Sandviken

Starta eget-kurs

Utbildningen är kostnadsfri och omfattar totalt sex tillfällen. Varje tillfälle är tre timmar långt och kommer under våren 2022 genomföras digitalt.

Kursdatum 2022

Kvällstid kl 18-21:
8 feb - 15 mars - anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
15 feb - 22 mars - anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
23 feb - 30 mars - anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
7 mars - 11 april - anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
22 mars - 26 april - anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
29 mars - 3 maj - anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
25 april - 30 maj - anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagtid kl 13-16:
15 feb - 22 mars - anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om utbildningen

Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din affärsidé och verksamhetsutveckling.

Ett exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut hittar du nedan:

  1. Introduktion: Rollen som entreprenör, företagsformer, verksamt.se
  2. Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar
  3. Din affärsidé: Vilka behov/problem ska du täcka/lösa, vilka har behovet/problemet och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behovet/lösa problemet?
  4. Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem?
  5. Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?
  6. Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.

Kontakt

För mer information om utbildningen kontakta Malin Palmberg, malin.palmberg@sandviken.se, 026-240795

Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Region Gävleborg, Gävleborg läns kommuner, Älvkarleby kommun samt Folkuniversitet. Utbildningen finansieras av Region Gävleborg och utbildningsansvarig är Folkuniversitetet.