Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Aktuellt om serveringstillstånd

Från och med 9 februari upphörde Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder mot Covid-19. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot Knark.

Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark genomfördes i oktober i Sandvikens kommun. Nästa utbildningstillfälle är 10 och 17 maj 2022, ubildningen sker då i Gävle kommun.

Vägledning om brandskydd vid ansökan om serveringstillstånd

Gästrike Räddningstjänst har tagit fram en vägledning om brandskydd vid ansökan om serveringstillstånd. Där framgår också vad du behöver tänka på i den ritning som ska bifogas ansökan.

Vägledning brandsskydd Pdf, 184.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 184.4 kB)

Folkhälsomyndigheten informerar om alkoholdrycksliknande preparat.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya bestämmelser som kompletterar föreskrifterna (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter när det gäller servering.

Bestämmelserna ska tillämpas från 15 januari 2020 men försäljning av alkoholdrycksliknande preparat ska rapporteras första gången för rapporteringsåret 2021.

Du kan läsa mer i informationsbrevet från Folkhälsomyndigheten. Pdf, 248.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 248.6 kB)

Information om sanktionsavgift för livsmedelsregistrering

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter:
Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet till kontrollmyndigheten.

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, ska betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och som inte anmäler detta.

Mer information om livsmedelsverksamhet - Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Berusningsstudie

Under hösten 2018 genomförde Länsstyrelsen i Gävleborg en berusningsstudie i samarbete med flera kommuner i länet. Syftet med studien var att undersöka restaurangers benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade gäster. Resultatet presenterades på en konferens den 3 april 2019.

Ta del av rapporten om berusningsstudien Pdf, 591.5 kB. (Pdf, 591.5 kB)