Aktuellt om serveringstillstånd.

Från och med den 1 juli upphör eller förändras ett antal bestämmelser för serveringsställen:

  • serveringsställens öppettider kan återgå till ordinarie öppettider
  • antalet personer i ett sällskap inomhus ökar från fyra personer till åtta personer
  • begränsningen av antalet personer i ett sällskap utomhus (uteserveringar) upphör.

Avståndet mellan sällskap ska dock fortsatt vara minst en meter.

För mer information om samtliga fortsatt gällande bestämmelser se Folkhälsomyndighetens gällande föreskrifter (HSL-FS 2020:37).

TIllsynsvägledning gällande restauranger och krogar hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskydd för den som driver serveringsställe hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till företag med anledning av Coronapandemin

Det finns stöd att söka för företagare vars omsättning drabbats av Coronapandemin. Du hittar samlad information om stödet på Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsavgifter för 2021

Agifterna för 2021 kommer att faktureras 31 oktober 2021.

Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering.

Utbildning kommer att ske i Sandvikens kommun under hösten 2021, mer information kommer i närmare anslutning till utbildningstillfället.

Vägledning om brandskydd vid ansökan om serveringstillstånd

Gästrike Räddningstjänst har tagit fram en vägledning om brandskydd vid ansökan om serveringstillstånd. Där framgår också vad du behöver tänka på i den ritning som ska bifogas ansökan.

Vägledning brandsskydd Pdf, 184.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 184.4 kB)

Folkhälsomyndigheten informerar om alkoholdrycksliknande preparat.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya bestämmelser som kompletterar föreskrifterna (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter när det gäller servering.

Bestämmelserna ska tillämpas från 15 januari 2020 men försäljning av alkoholdrycksliknande preparat ska rapporteras första gången för rapporteringsåret 2021.

Du kan läsa mer i informationsbrevet från Folkhälsomyndigheten. Pdf, 248.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 248.6 kB)

Information om sanktionsavgift för livsmedelsregistrering

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter:
Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet till kontrollmyndigheten.

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, ska betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och som inte anmäler detta.

Du kan läsa mer på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Berusningsstudie

Under hösten 2018 genomförde Länsstyrelsen i Gävleborg en berusningsstudie i samarbete med flera kommuner i länet. Syftet med studien var att undersöka restaurangers benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade gäster. Resultatet presenterades på en konferens den 3 april 2019.

Rapporten kan du läsa här. Pdf, 591.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 591.5 kB)