Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Aktuellt om serveringstillstånd

Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering.

I Oktober kommer utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering att hållas i Gävle.
Observera att anmälan ska göras till tillståndsmyndigheten i Gävle.
Sista anmälningsdag är 1 oktober 2020PDF (pdf, 751.7 kB).

Vägledning om brandskydd vid ansökan om serveringstillstånd

Gästrike Räddningstjänst har tagit fram en vägledning om brandskydd vid ansökan om serveringstillstånd. Där framgår också vad du behöver tänka på i den ritning som ska bifogas ansökan.

Vägledning brandsskyddPDF (pdf, 184.4 kB)

Föreskrift från Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona 2020-03-25

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya regler för bl a restauranger och caféer. .

Föreskrifterna innebär att ni som verksamhetsutövare ansvarar för att förhindra smittspridning, gäster får inte stå för tätt i kön, de ska sitta ned vid sitt bord för att äta och dricka. Det handlar om att begränsa sociala kontakter med och mellan gäster. Er personal ska veta vad de behöver göra, det ska finnas instruktioner och rutiner.

Du kan läsa föreskriften i sin helhet på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Scrolla ned på deras sida så finns föreskriften i PDF-fil.

Branschorganisationen Visita har på sidan Besökslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster informerat företagare utifrån sin tolkning.

Livsmedelsverket har publicerat frågor och svar gällande Corona där de bland annat svarar på fråga om bufféservering: Livsmedelsverket, om coronavirus för företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer och hjälp inför riskbedömninger vid evenemang och sammankomsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten informerar om alkoholdrycksliknande preparat.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya bestämmelser som kompletterar föreskrifterna (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter när det gäller servering.

Bestämmelserna ska tillämpas från 15 januari 2020 men försäljning av alkoholdrycksliknande preparat ska rapporteras första gången för rapporteringsåret 2021.

Du kan läsa mer i informationsbrevet från Folkhälsomyndigheten.PDF (pdf, 248.6 kB)

Information om sanktionsavgift för livsmedelsregistrering

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter:
Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet till kontrollmyndigheten.

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, ska betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och som inte anmäler detta.

Du kan läsa mer på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nämndens möten 2020

25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
15 december

Kom ihåg att handlingar till nämnd ska vara klara två veckor innan mötet, vilket betyder att alla underlag ska då ha bedömts och förslag till beslut ska vara klart.

Lämna in ansökan i god tid!

Berusningsstudie

Under hösten 2018 genomförde Länsstyrelsen i Gävleborg en berusningsstudie i samarbete med flera kommuner i länet. Syftet med studien var att undersöka restaurangers benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade gäster. Resultatet presenterades på en konferens den 3 april 2019.

Rapporten kan du läsa här.PDF (pdf, 591.5 kB)

Ny tobakslag

1 juli 2019 kom en ny tobakslag som bland annat omfattar tillståndsplikt för försäljning av tobak samt rökförbud på offentliga platser så som uteserveringar.

Rökförbudet utvidgas till att omfatta vissa platser utomhus, uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Information till dig som har restaurangPDF (pdf, 118.8 kB)

Ta del av lagtexten: Tobakslag (2018:2088)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om nya tobakslagen på Riksdagens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nytt krögarblad kommer i höst.


Sidan uppdaterad: 2020-09-18
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se