Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Aktuellt om serveringstillstånd

 

 

Tillståndenheten flyttar!

Från och med den 2 december 2019 finns inte längre Tillståndenheten kvar på Plangatan 5. Vi flyttar till ett kontor utan reception vilket innebär att om ni behöver lämna in handlingar ska dessa lämnas till Medborgarservice i Stadshuset, postas eller skickas via mail.

Postadress:
Sandvikens kommun
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
811 80 Sandviken

serveringsarenden@sandviken.se

Nämndens nästa möte

 Tisdag 17 december

Kom ihåg att handlingar till nämnd ska vara klara två veckor innan mötet, vilket betyder att alla underlag ska då ha bedömts och förslag till beslut ska vara klart.

Lämna in ansökan i god tid!

Berusningsstudie

Under hösten 2018 genomförde Länsstyrelsen i Gävleborg en berusningsstudie i samarbete med flera kommuner i länet. Syftet med studien var att undersöka restaurangers benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade gäster. Resultatet presenterades på en konferens den 3 april 2019.

Rapporten kan du läsa här.PDF (pdf, 591.5 kB)

Ny tobakslag

1 juli 2019 kom en ny tobakslag som bland annat omfattar tillståndsplikt för försäljning av tobak samt rökförbud på offentliga platser så som uteserveringar.

Rökförbudet utvidgas till att omfatta vissa platser utomhus, uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Information till dig som har restaurangPDF (pdf, 118.8 kB)

Ta del av lagtexten: Tobakslag (2018:2088)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om nya tobakslagen på Riksdagens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Krögarblad för juni 2019 finns att läsa här
KrögarbladPDF (pdf, 196 kB)


Sidan uppdaterad: 2019-11-29
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se