Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Information om kunskapsprovet


Sedan 1 januari 2011 ska den som söker serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen.

Den som ansöker om tillstånd ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Prövningen av sökandens kunskaper är en del av lämplighetsprövningen inför att få serveringstillstånd.