Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Servicedeklaration - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap

Stadigvarande serveringstillstånd

Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller servering av alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap, exempelvis ett företag eller en förening. Stadigvarande serveringstillstånd gäller året runt eller årligen under en viss tidsperiod.

Utfästelse

Vid en komplett inlämnad ansökan meddelar Individ- och familjeomsorgsnämnden beslut i ärendet inom åtta veckor från att handlingarna mottagits.

Ditt ansvar

För att ärendet ska kunna behandlas måste ansökan vara komplett. Vilka handlingar som ska lämnas in beror bland annat på om ansökan avser servering till allmänhet eller slutet sällskap, i vilken bolagsform verksamheten ska drivas. En förteckning över handlingar som krävs får du av tillståndsmyndigheten.

Vid frågor

Har du frågor kring serveringstillstånd ring oss på telefon 026-24 15 73.

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar inom 10 dagar. Skicka in din sypunkt via webbformuläret för synpunkter eller ring Medborgarservice tel.
026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se