Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Torghandel

Torghandel bedrivs på Jerntorget i centrala Sandviken som är allmän försäljningsplats enligt de lokala ordningsföreskrifterna.

Plats på Jerntorget kan hyras vardagar klockan 8.00 - 18.00 (vintertid) eller klockan 8.00 - 20.00 (sommartid).

Avgift: 100 kr/dag, 1 000 kr/månad eller 2 000 kr/år.

Ansvarig för torghandeln är Tommie Larsson,
telefon 026-24 14 67.

För att reglera torghandeln finns ordningsföreskrifter för torghandel i Sandvikens kommun. Dessa berättar bland annat vilka tider som gäller för försäljning, vad som får säljas och övriga regler. 
Torghandelsstadgaöppnas i nytt fönster

Försäljning på annan offentlig plats

Med offentlig plats menas i huvudsak gator, vägar, torg, parker och liknande platser som inte har definierats som allmän försäljningsplats. För att få använda offentliga platser till försäljning kan du behöva tillstånd från Polisen.
Tillstånd för nyttjande av offentlig plats - Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se