Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fakturor till Sandvikens kommun

Här får du som är leverantör information om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera Sandviken kommun.

Elektroniska fakturor

Sandvikens kommun arbetar aktivt för att öka andelen elektroniska fakturor. E-fakturor skapar en effektivare och säkrare fakturahantering samt minskar miljöpåverkan och kostnaderna för båda parter.

Från och med den 1 april 2019 börjar en ny lag gälla vid offentliga upphandlingar. Lagen innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Den nya lagen innebär att Sandvikens kommun från och med den första april 2019 kommer att ställa krav vid upphandlingar på att anbudsgivarna måste kunna skicka elektroniska fakturor.

Kommunens befintliga leverantörer påverkas inte av detta då lagen inte gäller retroaktivt.

InExchange

Sandvikens kommun samarbetar med InExchange när det gäller e-fakturor. Det innebär att du som leverantör kontaktar InExchange för att komma igång med att skicka e-fakturor till kommunen. För dig utan affärssystem eller med små faktura-volymer finns en kostnadsfri Web-tjänst för upp till 100 fakturor per år.

Om du vill skicka fakturor elektroniskt till Sandviken kommun, kontakta vår samarbetspartner på e-post: support@inexchange.se eller telefon: 0500-446360.

Kommunens fakturadress

För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Sandvikens kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att skickas tillbaka till avsändaren.

På samtliga fakturor som skickas till kommunen ska fakturaadress skrivas enligt nedanstående mall: 

Sandvikens kommun
Fakturaenheten
…………förvaltningen (=förvaltning som gjort beställningen)
811 80  Sandviken

Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

GLN-nummer

GLN nummer för Sandvikens kommun är: 7350085610001

Obligatoriska uppgifter

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Sandviken kommun:

 • Kommunens fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer eller OCR nummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Leverantörens adressuppgifter
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Information om F-skatt
 • Beställarens namn och/eller enhet
 • Om köpet är gjort med rekvisition, ange rekvisitionsnumret
 • Vilken vara/tjänst det gäller
 • Mängd
 • Avtalsnamn (om möjligt)
 • Referenskod enligt nedan :
Referenskod‌

Kod

Förvaltning

VGS

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltningIFO

Individ- och familjeomsorgsförvaltningenKOMM

Kommunstyrelseförvaltningen

KOMMIF

Informationskontoret

KOMMIN

Inköpskontoret

KOMMIT

IT-kontoret

KOMMKK

Kommunledningskontoret

KOMMKO

Kommunskyddet

KOMMMS

Medborgarservice

KOMMPK

Personalkontoret

KOMMSE

Servicekontoret

KOMMTE

Tekniska kontoret

KOMMEK

Ekonomikontoret

KOMMNL

NäringslivskontoretKULT

Kultur- och fritidsförvaltningenKUNS

Kunskapsförvaltningen

KUNSGR

Centralt grundskolan

KUNSGRC

Centrala grundskoleområdet

KUNSGRV

Västra grundskoleområdet

KUNSGRS

Södra grundskoleområdet

KUNSFS

Centralt förskolan

KUNSFSC

Centrala förskoleområdet

KUNSFSV

Västra förskoleområdet

KUNSFSS

Södra förskoleområdet

KUNSSÄ

Särskolan

KUNSKT

Kontor

KUNSGY

GymnasieskolanARBE

ArbetslivsförvaltningenOMSO

Omsorgsförvaltningen


Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Om leverantören använder sig av ett factoringbolag måste det framgå tydligt på fakturan.

Betalningsvillkor

Kommunen betalar så att du som leverantör har din betalning på ditt konto senast 30 dagar efter fakturadatumet eller i enlighet med avtal.

Övriga uppgifter

Kommunens organisationsnummer är: 212000-2346

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000234601