Information till leverantörer med anledning av Coronaviruset

För dig som är leverantör till kommunen eller till ett av våra kommunala bolag tipsar vi om verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi förstår vikten av att hitta affärsnyttig information och på Verksamt finns mer information och tips.

Där finns även samlad information från ansvariga myndigheter om hur Coronavirus Covid-19 påverkar dig och vad som är viktigt att känna till.

Ändrade betalningsvillkor för leverantörer till Sandvikens kommun

Samtliga företag som är leverantörer till Sandvikens kommun erbjuds nu att ändra sina betalningsvillkor från 30 dagar netto till 10 dagar netto. Det som företagen ska göra nu är att ändra sina fakturor till 10 dagar netto. Fakturorna scannas och det är därför viktigt att det framgår på fakturorna att betalningsvillkoret är 10 dagar. Förändringen gäller från och med 1 april tom 31 december. Leverantörer som redan har hunnit fakturera i april kan kontakta Ekonomikontoret på ekonomikontoretsupport@sandviken.se för att justera detta i efterhand.

Aktuella frågor och svar för dig som är leverantör

Hur kan du påverkas med anledning av Coronavirus Covid-19? Nedan finns några aktuella frågor och svar att ta del av, för dig som är leverantör av varor eller tjänster till Sandvikens kommun eller ett kommunalt bolag.

Är jag som leverantör skyldig att leverera avtalade varor och tjänster till kommunen?

Svar: När det gäller leveransplikt av varor och tjänster så följer vi Folkhälso­myndighetens råd. Så länge det inte finns några restriktioner i Sverige så menar vi att alla leverantörer har full leveransplikt, ingen kan avstå från att leverera till oss för att leverantören t.ex. menar att deras personal inte ska utsättas för smittorisker. Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd om att vissa situationer ska undvikas även här i Sverige så kan detta ändras.

Får vi besöka er i er verksamhet eller på ert kontor?

Svar: Vi är alla extra observanta på symtom kopplade till Coronaviruset Covid-19 och vi ber att om du känner dig sjuk eller upplever symtom besöker oss digitalt, eller bokar om ditt besök till en senare tidpunkt. Besök sker endast efter överenskommelse med den du vill besöka.

Vårt företag har drabbats på grund av Coronaviruset och kan inte leverera enligt avtal, hur ska vi hantera detta?

Svar: Om en leverantör inte kan leverera enligt avtalet, och om kommun har ett akut behov, har vi möjlighet att köpa efterfrågad vara eller tjänst hos valfri leverantör. När den avtalade leverantören kan leverera igen ska kommande beställningar återigen beställas hos denne.

Kommer kommunen att utdöma vite i de fall vi inte kan leverera?

Svar: Vite kommer inte att utdömas med automatik, en bedömning behöver genomföras i det enskilda fallet. Kontakta oss enligt nedan.

Vad händer om den konsult som ska utföra tjänsten är smittad eller har symtom?

Svar: Om en konsult inte kan leverera till oss har leverantören möjlighet att byta ut konsulten, mot en likvärdig konsult. Om ingen konsult finns att tillgå så har kommunen rätt att gå till leverantör nummer två på rangordnat avtal. Om det bara finns en leverantör på avtalet eller att ingen leverantör på det rangordnade avtalet kan leverera så äger kommunen rätt att handla utanför avtalet tillfälligt.

Kan kommunen avbeställa en beställd vara eller tjänst med anledning av Coronasmitta?

Svar: Avbeställningar, oavsett anledning, är möjligt så länge avtalet tillåter det.

Får jag ersättning som leverantör vid avbeställning av vara eller tjänst?

Svar: Avbeställning som görs i enlighet med avtal medger ingen ersättning. I andra fall är det viktigt att föra en nära dialog med beställande verksamhet.

Jag som leverantör känner oro inför hur jag ska agera, vem på kommunen kan jag kontakta?

Svar: Se kontaktinformation nedan.Har du andra frågor?

Sandvikens kommun
inkopskontoret@sandviken.se eller Medborgarservice 026-24 00 00

Sandvikenhus AB
info@sandvikenhus.se eller 026-24 22 00

Sandviken Energi AB
sami.heino@sandvikenenergi.se eller 026-24 14 89

Göransson Arena AB
ewa-lena.bichsel@goranssonarena.se eller 026-24 24 39