Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

14 miljoner för att minska utanförskap – lyckat skolprojekt får del av pengarna

Sandvikens Kommun får åtta miljoner kronor av Tillväxtverket för att skapa inkludering och minska segregeringen i samhället. Samtidigt satsar vi sex miljoner kronor i kommunala medel för att förbättra livsvillkoren för kommunens medborgare.

Det här känns bra! Den här satsningen är helt i linje med våra politiska fokusområden i kommunen - förbättra resultaten i skolan, få fler personer i arbete samt att öka inkluderingen, Säger Kerstin Almén, kommunalråd (S).

Under 2019 påbörjades ett samarbete mellan Kunskapsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Region Gävleborg för att skolelever som riskerar att få hög problematisk skolfrånvaro ska upptäckas i tid.

Den här satsningen, Tidiga samordnade insatser i skolan, är nu 1 av 16 projekt/aktiviteter i kommunen, med syfte att skapa inkludering och minska segregering i samhället, som får ta del av potten på cirka 14 miljoner kronor.

Nu kan vi avsätta lite fler personer för att arbeta med det här. Pengarna innebär en breddad möjlighet för oss att göra det här arbetet. Vi har jobbat ett tag men vi ser att det behövs ännu mer riktat arbete, säger Catharina Högström, chef för Elevhälsan.

Satsningar för att bryta en negativ trend

Under 2018 så införde regeringen ett ekonomiskt stöd till kommuner som brottas med utmaningar som hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Pengarna ska vara en del i arbetet med att stärka en kommuns ekonomiska och sociala utveckling.

I en ekonomiskt bekymmersam och osäker situation för kommunen genomför vi satsningar med riktade medel för att bryta en negativ trend som vi nu skall vända till inkludering, möjligheter, delaktighet och framtidstro. Vi måste förändra och effektivisera delar av verksamheterna samtidigt som vi satsar, prioriterar och fördelar om till verksamheter med målet att uppnå våra politiska löften, säger Per-Ola Grönberg, kommunalråd (L).

Skolprojektet erbjuds till fler skolor

Skolprojektet har testats på en grundskola i kommunen med ett lyckat resultat. Nu handlar det om att använda pengarna och fortsätta arbetet inom kommunen och erbjuda fler skolor att implementera arbetssättet. Målet är att ta fram nya och kommunövergripande samarbetsformer mellan skola, socialtjänst och Region Gävleborg för att tidigare kunna uppmärksamma och ge rätt stöd till elever med problematisk- eller tecken på problematisk skolfrånvaro.

Vi är mycket glada för möjligheten att förfina och förbättra samarbetet mellan förvaltningarna. Förhoppningen är att tillsammans kunna erbjuda ett mer träffsäkert och samlat arbetssätt för föräldrar och barn som har det besvärligt, så att skolgången säkras och vardagen fungerar för familjerna, säger Helena Hedman, chef för Familjecenter på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.


Så här fördelas det ekonomiska tillskottet

Projekt/aktivitet

Nämnd/nämnder

Belopp,

tkr

Tidiga samordnade insatser i skolan för att förbättra förutsättningarna för att alla barn ska klara kunskapskraven i grundskolan genom att bland annat tidigare upptäcka tecken på problematisk skolfrånvaro.

Individ- & familjeomsorgsnämnden/

Kunskapsnämnden

1 400

Genomföra en uppdatering med den senaste statistiken av kartläggningen ”Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun”.

Individ- & familjeomsorgsnämnden/

Kommunstyrelsen

150

 

Förebyggande och kontaktskapande verksamhet med ungdomar genom den så kallade ungdomsbilen.

Kommunstyrelsen

100

 

Utökad undervisningstid på Spår 1 på SFI för snabbare och stabilare språkutveckling för de med kort utbildningsbakgrund.

Arbetslivsnämnden

530

 

Förberedande språkutbildning, svenska med yrkestermer samt engelska inför start på yrkesförberedande utbildningar inom vuxenutbildningen.

Arbetslivsnämnden

2 070

 

Etableringskoordinatorer inom Integrationsenheten som genom uppsökande verksamhet ska placera hundratals nyanlända arbetslösa i praktik.

Arbetslivsnämnden

1 600

 

Direktplaceringar från Individ- & familjeomsorgsförvaltningen till Arbetslivsförvaltningen – kommunens egna anordnade arbetstränings- och rehabiliteringsplatser.

Arbetslivsnämnden/Individ- & familjeomsorgsnämnden

 

1 500

 

Familjepedagog (tjänsten finansieras till hälften av medel från Tillväxtverket och till hälften av kommunala medel)

Kunskapsnämnden/Individ- & familjeomsorgsnämnden/Kultur- & fritidsnämnden

700

 

Rådet för folkhälsa ska genomföra medborgardialog i samband med Sandvikendagarna i juni.

Individ- & familjeomsorgsnämnden (kommunövergripande)

500

 

Fältverksamheten, de ska arbeta förebyggande för att skapa förutsättningar för barn och unga i samhället att utvecklas samt att ge rätt stöd och hjälp i tid.

Individ- & familjeomsorgsnämnden

2 600

 

Ledning/uppföljning av fältverksamheten

Individ- & familjeomsorgsnämnden

300

 

Aktiviteter i bostadsområden av Fritidsbanken

Kultur- & fritidsnämnden och Sandvikenhus

200

 

Läsfrämjande insatser i bostadsområden av biblioteket. Projektet innefattar utökning av en halvtidstjänst inom ramen för befintligt statligt finansierade projekt ”Stärkta bibliotek”.

Kultur- & fritidsnämnden och Sandvikenhus

150

 

Buffert inkludering och livsvillkor

Kommunstyrelsen

1 252

Utveckling av detaljplaner ur ett socioekonomiskt perspektiv

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

235

 


Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

En solig vinterdag