1 500 synpunkter från elevdialog om skolan

Nästan 1 500 elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet har under september lämnat sina synpunkter. De har svarat på hur de tycker att skolan ska vara för att lära sig på bästa sätt och för att de ska trivas.

Under 2019 har dialoger med medborgare, skolpersonal och elever hållits om vår framtida skola. Synpunkter från medarbetare och skolpersonal ger våra förtroendevalda ett fördjupat underlag för framtida beslut. Elevernas synpunkter kommer främst att vara ett underlag i själva utformningen av våra framtida skolor.

Det här är otroligt värdefullt och vi kommer vi att ta med oss elevernas synpunkter i arbetet utifrån skolhusplanen när den är färdig, säger Lars Karlsson, ordförande i Kunskapsnämnden.

Bra lärare och en bra arbetsmiljö i skolan

Många av eleverna lyfter betydelsen av bra lärare och bra lokaler. Man vill ha en inbjudande och fräsch skolmiljö. Exempel på andra synpunkter är bra mat, bra temperatur inomhus, många grupprum, lugn och arbetsro, trygghet, lagom storlek på skolor och klasser, samt tillgång till skolsköterskor och kuratorer. Många tar också upp betydelsen av att alla ska visa respekt och att mobbing inte får förekomma.

Ta del av elevernas synpunkter här

Så här gick elevdialogen till

Dialogerna har skett under lektionstid i klasser på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Först fick eleverna se de två filmerna, som även visades under dialogmöten med medborgare och skolpersonal. Filmerna handlar om vilka utmaningar som skolan står inför.

Efter en gemensam diskussion i klassen fick eleverna svara på två frågor och skicka in sina synpunkter via ett webbformulär:

  1. Hur ska skolan vara för att du ska lära dig på bästa sätt?
  2. Hur ska skolan vara för att du ska trivas?

Se filmerna som visades under dialogmöten

Skolhusplan nästa steg

Efter dialog med invånare och skolpersonal beslutade Kommunstyrelsen om en fortsättning av utredningen Skola 2025, i form av en skolhusplan. Uppdraget är att ta fram en plan för nybyggnationer, ombyggnationer, och tillbyggnationer för samtliga skolformer.

Läs mer om skolhusplanen

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Illustration av skolelever.