Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Allemansrätten

Vi har en unik rättighet i det här landet - allemansrätten. Den ger dig rätt att vistas i skog och mark utan att behöva skaffa markägarens tillstånd. Den här möjligheten är en frihet under stort ansvar.

Du har rätt att till fots färdas över annans mark och tillfälligt uppehålla dig där, men du har inte rätt att störa, förstöra eller skräpa ner.

Allemansrätten finns sedan år 1994 inskriven i grundlagen, regeringsformen. Där står att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Med naturen menas inte enskilda privata tomter och allemansrätten begränsas också av att man inte får beträda åkermark under växtsäsong. Begränsningar i allemansrätten förekommer också i särskilt skyddade naturområden. Mer om detta kan du hitta i miljöbalken och via länken till Naturvårdverket nedan.

Allemansrätten ger dig naturupplevelser. Tänk på att upplevelserna blir bara större ju mer varsamt du far fram i naturen.

Mer information

Allemansrätten - Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allemansrätten på andra språk

Naturvårdsverket har tagit fram broschyrer om allemansrätten på en rad olika språk.
Ta del av broschyrer om allemansrätten på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2016-07-15 14.05
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild