Ändrad fördelning av ärenden på handläggarenheten

Biståndshandläggarna på handläggarenheten på omsorgsförvaltningen fördelar från den 10 december ärenden utifrån omsorgstagarens födelsedatum.

Förändringen innebär att du som söker stöd eller redan har stöd eventuellt kan få en ny handläggare. När du vill komma i kontakt med en biståndshandläggare kan du ringa Medborgarservice på 026 - 24 00 00 så kopplar de till rätt handläggare.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vass vid snötäckt sjö