Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anläggningar för inomhusidrott stänger för allmänheten - aktiviteter för barn och unga fortsätter

Måndag den 23 november stänger Sandvikens Kommuns anläggningar för inomhusidrott, Parkbadet och gym för allmänheten. Istället fokuserar vi på barn och unga. Beslutet är taget i samråd med övriga kommuner i regionen och Länsstyrelsen Gävleborg. Stängningen gäller till och med 13 december men kan förlängas.

På så sätt fortsätter vi ta vårt samhällsansvar genom att minska risken för smittspridning och på så sätt skydda människors liv och hälsa. ​

Det känns bra att vi i samråd med övriga kommuner i regionen, Länsstyrelsen och Region Gävleborg har en gemensam linje för att minimera smittspridningen, säger kommunalråd Peter Kärnström.

Välmående hos barn och unga viktigt

Vi jobbar aktivt med att genomföra vårt uppdrag på ett smittsäkert och tryggt sätt. Många av våra verksamheter är viktiga ur ett långsiktigt perspektiv för folkhälsa. Vi ser att fysiskt och psykiskt välmående hos barn och unga är extra viktigt i denna situation.​ Bland annat så upprätthålls Kulturskolans undervisning men den blir endast enskild eller digital.

Vårt mål är att ungdomar födda 2005 eller senare ska ha så lite begränsningar som möjligt i sina möjligheter att utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Dessvärre kan vi inte ge äldre ungdomar och vuxna samma möjligheter med rådande regelverk, säger Conny Grönberg (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Vår inriktning är därför att: ​

  • Kultur och fritidsutbud hålls öppna för unga födda 2005 eller senare (grundskoleåldrar). ​
  • Kultur och fritidsutbud för personer födda 2004 eller tidigare håller bara öppet om det går att hålla ett sådant avstånd så att vi undviker smittspridning. Vi utvärderar löpande så att vi klarar att upprätthålla en miljö som motverkar smittspridning.​

Utifrån detta gör vi de här förändringarna:​

  • Badhus, gym och inomhushallar stänger för allmänheten men håller fortsatt öppet för simundervisning och idrottsträning för barn och unga. Du som har bad- och gymkort kommer få det förlängt motsvarande den stängda perioden. ​
  • Med hänvisning till aktuellt personalläge kommer skolförlagd undervisning att prioriteras. Det betyder att exempelvis simundervisning kan flyttas fram.​
  • Biblioteket håller öppet för utlåning och återlämning av böcker samt samhällsinformation, men inte som mötesplats.​
  • Allmänhetens skridskoåkning inomhus håller fortsatt stängt.​
  • Fritidsgårdar håller öppet för unga födda 2005 eller senare. ​
  • Om det krävs närvaro av vuxen för att barn och unga ska ha möjlighet att utöva idrott och kultur, så ska det göras på ett smittsäkert sätt.​
  • Programverksamheten vid Kulturcentrum är sedan tidigare inställd.

Utifrån det allvarliga läget med en ökad spridning av covid-19 så är beslutet att stänga badet och idrottsanläggningar rätt. Vi följer de rekommendationer som Länsstyrelsen Gävleborg har gått ut med och det finns ingen anledning att agera annorlunda, även om läget är olyckligt för ungdomar över 15 år. Vi följer utvecklingen och tar nya beslut när det krävs men just nu måste hälsan och säkerheten komma först, säger David De la Rosa, 2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden.


Anpassningarna av verksamheterna gäller från 23 november 2020 fram till 13 december. Men detta kan komma att ändras utifrån förändringar i smittläget eller nya besked från regering och myndigheter. ​

Se även

Information för invånare och företagare om Coronavirus

Sidan publicerad: 2020-11-20 14.52
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bild på två gymcyklar inomhus på ett gym.