Anmäl övergivna fordon via vår e-tjänst

Har du sett ett övergivet fordon som stått en längre tid på kommunens gator eller mark? Nu kan du anmäla detta direkt i vår nya e-tjänst för övergivna fordon.

Ärendet hanteras därefter enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Om fordonet står parkerat på privat mark ska fastighetsägaren själv anmäla detta till kommunen.

Såhär anmäler du

Om du vill anmäla ett övergivet fordon ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem som är fastighetsägare eller du vill göra en anmälan om övergivet fordon, kan du göra det via vår e-tjänst direkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Bilar som ligger och skräpar i naturen kan vara en hälsofara och det är viktigt att de tas omhand.

Varför är det viktigt att man anmäler övergivna bilar?

Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Skrotbilar kan också bli lekplatser för barn och bilar som stått länge på en plats har en tendens att bli vandaliserade, förklarar Hanna Gustafsson, som är trafikingenjör på Sandvikens kommun.


Har du frågor om e-tjänsten?

Kontakta medborgarservice!
Via mail: medborgarservice@sandviken.se
eller telefon 026-24 00 00

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

En övergiven bil som står utomhus med krossad ruta och bucklig plåt.