Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Bångbro kraft satsar på vattenkraft i Jädraån

Bångbro Kraft som är ett dotterbolag inom Sandviken Energi överlåter fyra vattenkraftstationer till nya ägare för att utveckla och koncentrera vattenkraftverksamheten till Jädraån.

Under tisdagen överlåter Bångbro Kraft de fyra vattenkraftstationerna Husbykvarn, Åshammar,
Uhrfors och Åttersta till nya ägare.

Vi säljer fyra vattenkraftstationer med ambitionen att koncentrera vattenkraftsverksamheten
till Jädraån samt att frigöra kapital till investeringar, säger Niclas Reinikainen VD i Sandviken Energi.

Den 1 januari 2013 upphörde elcertifikatstilldelningen för
Bångbro Krafts samtliga kraftstationer. En förnyad elcertifikatstilldelning kan bara fås om betydande förnyelseinvesteringar görs i anläggningarna.

Kan vi få förnyade elcertifikat så innebär det en extra intäkt utöver elförsäljningen. Det här är en möjlighet vi har som producenter av förnybar el, säger Niclas Reinikainen.

Investeringar för att erhålla elcertifikat kommer sannolikt
att göras i en eller flera av bolagets största anläggningar som är Kungsfors, Jädraås och Djupdal, men bolaget tittar också på möjligheten att göra investeringar för att höja kapaciteten i beståndet med de kvarvarande 11
kraftstationerna.

Beslut om försäljningen har tagits i Bångbro Kraft AB:s styrelse, Sandviken Stadshus AB och Sandvikens kommunfullmäktige. Precis som vid en vanlig husförsäljning så har det därefter anordnas visningar av stationerna då samtliga intresserade har fått möjlighet att besöka vattenkraftstationerna.

De nya ägarna, två privatpersoner, tar över skötseln och driften av stationerna idag, säger Niclas Reinikainen.

Bångbro kraft

Sandviken Energis dotterbolag Bångbro kraft AB äger och förvaltar nu totalt 11 vattenkraftstationer. Det innefattar tio stationer i Jädraån och en station i Gavelhytteån. Det samlade kraftstationsbeståndet svarar för en
elkraftproduktion under ett normalår på motsvarande cirka 27 GWh, vilket räcker för att försörja cirka 5 400 normalvillor med hushållsel varje år.

Mer information

Sidan uppdaterad: 2016-01-19 08.23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Vattenkraft vid Åttersta