Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Bäst i länet på service till företagare

Sandviken är bäst av länets kommuner på service till företagare. Det visar den nationella kundundersökning som årligen genomförs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Kommunen har förbättrat sitt Nöjd Kund Index, NKI, från 74 till 76, av 100 möjliga.

Företagare har fått ge omdömen om deras ärenden hanterats bra eller dåligt vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Detta inom områdena brand, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Så undersökningen är en direkt kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service.

Hantering av alkohol- och serveringstillstånd har i alla tidigare NKI undersökningar legat bland de bästa i landet. I år har betyget höjts ytterligare.

Kommunen har engagerade krögare som är lätta att samarbeta med och som ser sin del i att göra kommunen till en trygg och attraktiv kommun, säger alkoholhandläggare Ann-Sofie Karlstedt.

Tydligt trendbrott

Årligen deltar kommunen i två större undersökningar av företagsklimatet. Den ena är SKL’s mätning av de som haft kontakt med kommunen i olika ärenden. Den andra undersökningen är Svenskt Näringslivs årliga mätning som görs av hur företagare upplever näringslivsklimat. I denna undersökning har kommunen visat på ett tydligt trendbrott och förbättrade sig i den senaste undersökningen med 30 placeringar och låg 2018 på plats 244 av landets kommuner.

Jag är stolt över vårt arbete med service och effektiv ärendehantering för att underlätta för våra företagare, säger Peter Kärnström,S, kommunalråd och fortsätter. Vi gör även en mängd aktiviteter för att förbättra vår placering i Svenskt Näringsliv företagsundersökning och hoppas såklart att Microsofts etablering ska bidra till en positiv utveckling för våra lokala företagare.

Från att kommunens näringslivsstrategiska program togs fram 2016 har en mängd aktiviteter startats upp för att skapa ett hållbart företags- och förnyelseklimat. Målet är att stödja nyföretagande såväl som utveckling i befintliga företag samt göra kommunen attraktiv för nyetablering. Nya aktiviteter som Morgonsoffa, företagslots, företagsdagar och utbildningsinsatsen Förenkla helt enkelt är alla satsningar för att förbättra kommunens näringslivsklimat.

Mer information om undersökningen finns på SKL´s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Fika

Sandviken är bäst av länets kommuner på service till företagare i kommunen. Det visar SKL´s årliga nationella kundundersökning.