Bra företagsklimat att utvecklas i är viktigt för Sandviken

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Sandviken ser att ett fortsatt arbete med företagsklimat kräver ytterligare insatser.

Ett bra företagsklimat är en viktig grund för tillväxt och utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande, Peter Kärnström.

Syftet med Svenskt Näringslivs undersökning är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

169 tillfrågades

Totalt har 87 företagare av 169 tillfrågade i Sandviken har besvarat Svenskt Näringslivs enkät, och på tisdagen presenterade organisationen att Sandviken fallit 35 placeringar, och placerar sig på plats 279 av landets 290 kommuner.

Den näringslivsstrategi som arbetades fram 2016 pekar på ett antal fokusområden för hela kommunens organisation. Sedan näringslivstrategin togs fram har därför ett stort antal aktiviteter genomförts i Sandviken för att förbättra företagsklimatet.

Resultatet från årets attitydundersökning från Svenskt Näringsliv visar en placering som inte är acceptabel. Vi har påbörjat ett arbete med att förbättra företagsklimatet, men det tar tid. Vår Näringslivsstrategi som vi tog fram 2016, pekar ut riktningen. I juni i år genomförde vi en företagsdag där tjänstemän och politiker under en dag besökte ett 45-talet företag. Det var positiva och konstruktiva möten och visar att närmare samarbete med företagarna, samt en enkel och effektiv hantering av ärenden är nycklar till vad Kommunen kan göra för att få ett bättre företagsklimat. Vi förstärker Näringslivskontoret med ytterligare resurser för ett utåtriktat arbete och vi har också fokus på att i hela kommunen ge snabb och effektiv service till företagen, säger Peter Kärnström

I september i år tillträdde kommunens nya kommundirektör Pär Jerfström. Han har startat sitt arbete med att träffa medarbetare i sin organisation för att lära känna verksamheten.

Varje år genomförs också en nöjd-kund-index undersökning där man mäter hur nöjda företagen är med ärendehantering, som vi deltar igenom Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Landsting. Av 159 Kommuner som deltar i undersökningen så ligger vi i Sandviken på en 19:e plats vad gäller bygglov och på alkoholtillstånd på en framskjuten 6:e plats. Så på dessa områden får vi bra omdömen men trots det så har vi en oacceptabel placering i företagsklimatundersökningen, som vi måste jobba vidare med.

Vad vi ytterligare behöver göra för att få en bättre placering är för tidigt för mig att säga. Jag behöver sätta mig in i det för att kunna presentera någon form av åtgärdsplan. Det vi vet är att mötet med och förståelsen för företagare är viktig och att vi har en enkel och effektiv ärendehantering. Detta är områden som vi måste utveckla ytterligare, säger Pär Jerfström.

Långsiktigt arbete för att förbättra företagsklimatet

Vi jobbar för att vara en kommun där det finns möjligheter för företagare att starta, driva och utveckla företag. Att vi tar till vara den potential som finns. Det tar vi på största allvar och jobbar för att förbättra och förädla, Jag tror vi behöver fortsätta vårt arbete med att hitta nya sätt att möta företag för att förstå deras behov, säger Elisabeth Hansson, Näringslivschef.

Läs mer om Sandvikens kommuns resultat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se