Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Bred satsning för ett tryggare centrum

Den senaste tiden har problem uppstått med grupper av ungdomar som ger en känsla av otrygghet i centrum. Kommunen arbetar tillsammans med polisen på bred front för att lösa problematiken.

Under hösten 2016 väckte grupper av ungdomar oro och känsla av otrygghet i centrum. Polisen gjorde då, tillsammans med Socialtjänsten, en gemensam satsning som följdes av lugnare period. Nu har problemen ökat igen och kommunen arbetar tillsammans med polisen på bred front för att lösa problematiken.

Säkerhetschef med lång erfarenhet

Det här är ett 'se mig-hör mig'-beteende, i grunden handlar det om att alla vill finnas i ett sammanhang. Har man ingen identitet som till exempel att man är duktig på musik eller i skolan, kan man bli duktig på att göra bus. Om man ska vända någon måste man verkligen bjuda in och förklara 'sluta med det där kom och gör det här istället. Du får gärna vara med men vi ställer vissa krav', förklarar Rolf Sundqvist, säkerhetschef i Sandvikens Kommun.

Kommunskyddet med säkerhetschef Rolf Sundqvist i spetsen har under det senaste året arbetat för att underlätta situationen med ungdomsgrupper i centrum. Rolf har 30 års erfarenhet av polisarbete varav 10 år som ungdomspolis. Även om han inte upplever situationen nu lika svår som på 80-talet så är den alarmerande och helt oacceptabel.

Avanonymisering vägen framåt

Min erfarenhet är att vägen fram är avanonymisering för det är bara kul att göra bus så länge ingen vet vem man är, säger Rolf och fortsätter. Nu kommer vi tillsammans med Polisen 'klä av dessa' så att deras beteende och agerande görs känt i deras sociala nätverk som föräldrar, skola och övriga personer runt omkring dessa ungdomar.

Vad gäller ungdomskriminalitet har det varit en vikande trend i flera år och den ökar inte nu heller. Det här är mer bus som går överstyr, som går för långt. Man försöker skrämmas, det skapar oro och otrygghet men är ett ringa brott när man talar om kriminalitet.

Detta gör kommunen

Det står högt på vår agenda, vetskap finns och det pågår arbete. Kommunala instanser som är involverade är Socialtjänsten, Kunskapsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Tekniska kontoret.

Vårt bevakningsbolag Gävleborgs bevakning har fått göra stora insatser på bland annat biblioteket samt extra ronderingar med fokus på stan och Jernvallen. Nu görs en extra satsning genom anställning av två vakter som kommer arbeta enbart med att skapa kontakt och relationer och för att ta diskussioner med dessa ungdomar.

Även skolorna har ökad samverkan. Elevcoacher, elevhälsan, kuratorer och rektorer har gemensamma möten över skolgränserna i syfte att säkerställa en samstämd insats.

Polisen avsätter nu extra resurser för att ingripa i samarbete med Socialtjänsten. De kommer också att informera skolorna om vad som pågår och genomföra orossamtal med föräldrar.

Det här kan du som är privatperson göra

Om du upplever problem eller ett hotfullt beteende, är det viktigt att du ringer 112 och gör en polisanmälan. Då registreras det som en händelse och hjälper polisen att prioritera resurser.

Sidan uppdaterad: 2018-01-26 12.13
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bostäder i Sandviken centrum