Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Covid-19 provtagning av vård‑ och omsorgs­personal skapar trygghet

I Sandviken testas all personal som har förkylningssymtom och arbetar i nära vård- och omsorg. Covid-19 provtagning görs efter bedömning gjord av läkare baserat på svar lämnade i digitalt formulär.

All personal som är hemma med förkylningssymtom och i samråd med sin chef kommer överens om provtagning kontaktas av utsedd ansvarig. Provtagning sker efter bedömning och beslut gjord av smittskyddet Regionen Gävleborg.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Karin Lindqvist välkomnar möjligheten att testa personalen och säger:

Provtagningen av personal med symtom görs för att kunna avgöra om eller när personal ska kunna återgå till arbete samt följa smittspridning och underlätta eventuell smittspårning

Det är också värdefullt för personal som testas negativt för Covid-19 att kunna återgå till arbetet om och när tillståndet medger det. Kvalitén på den vård-och omsorg vi utför kan upprätthållas och personalen kan känna trygghet i att arbeta utan att riskera sprida Coronavirus vidare.

Personalen inom Omsorgsförvaltningen är informerad om denna rutin som fungerar bra. Hittills har cirka 160 anställda kontaktats och det har genomförts cirka 136 tester.

Möjlighet till provtagning av den här omfattningen kan göras efter ett samarbete mellan Region Gävleborg och Statens Veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, som delvis ställt om från provtagning av djur till människor.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Händer som håller i varandra