Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Dags för livsmedelsupphandling – 2500 varor ska upphandlas

Under ett års tid har vi arbetat med att ta fram de krav vi vill ha på varorna som ingår i vår omfattande livsmedelsupphandling. Nytt för i år är att vi öppnar upp för mer lokala livsmedel.

Sandvikens Kommun gör en livsmedelsupphandling var fjärde år. Totalt handlar det om närmare 2500 varor som ska upphandlas, vilket gör upphandlingen till den största i kommunen när det kommer till varor.

Se när kockar provlagar och provsmakar ett urval av livsmedlen som ska upphandlas. En viktig del i vår livsmedelsupphandling:

En livsmedelsupphandling kan kanske uppfattas som stor och komplex, men tänk dig att du skriver en inköpslista innan du åker till affären och handlar. Så går en livsmedelsupphandling också till, men vår lista innehåller 2500 varor. När du sedan är på affären läser du kanske innehållsförteckningen på några av varorna innan du lägger dem i korgen. Vi gör på samma sätt, förutom att vi går igenom innehållsförteckningen på samtliga varor och ställer krav på varans egenskaper. Ett omfattande arbete som påbörjades för snart ett år sedan av våra kostekonomer.

Desto noggrannare vi kan beskriva de livsmedel vi vill ha desto bättre blir resultatet, säger Hanna Ekman Johansson, enhetschef och kostekonom.

Kraven vi ställer på livsmedlen är många och hårda. Exempel på krav i Sandvikens Kommun:

  • Livsmedlen ska vara producerade på ett hållbart sätt både miljömässigt och socialt/etiskt
  • Svenska djurskyddskrav enligt upphandlingsmyndigheten
  • Krav på mängd bär i sylt och saft och på mängden kött i korv med mera
  • Fritt från glutamat (smakförstärkare, E-nummer 620-625)
  • Fisk från endast hållbart fiske

Vår livsmedelsupphandling delar vi upp i fem delar för att möjliggöra för lokala leverantörer att lägga anbud:

  • En stor upphandling som b.la. innefattar frysta varor, frukt, grönsaker, bär, färsk fisk samt torrvaror och konserver.
  • Färskt kött och chark
  • Mjölk och fil
  • Ägg
  • Färskt mjukt bröd

När vi gör vår upphandling måste vi förhålla oss till upphandlingsreglerna (Lagen om offentlig upphandling, LOU). Lagen ger kommunen stor frihet att bestämma vad man vill upphandla men mindre frihet att bestämma hur eller från vem man vill köpa varorna.

Det betyder i praktiken att vi ställer krav på kvalité, vi kan alltså inte ställa krav på att det vi köper ska komma från Sverige.

Hur stor del av maten som serveras i skolan och äldreomsorgen är närproducerad?

Vi är inte självförsörjande i Sverige på livsmedel men vår ambition är att handla så mycket lokalt som möjligt. Eftersom vi är med i EU måste vi gå ut på den europeiska marknaden med våra upphandlingar, så teoretiskt kan vi alltså få en leverantör från ett annat land i EU, säger Helena Wallbom, inköpschef och fortsätter:
Men genom tydliga kravställningar, en inventering av den lokala marknaden och en anpassning av kraven på leverantörerna kan vi främja upphandling av närproducerad mat i kommunen.

När det kommer till närproducerat använder Sandvikens Kommun bondens egen definition av närproducerat vilket är att ett livsmedel ska vara producerat inom en radie på 25 mil.

Vi jobbar ständigt med att försöka hitta fler lokala leverantörer att handla från. Ett politiskt mål i kommunen är att öka andelen lokala livsmedel som serveras, säger Maria Eriksson, servicechef.

När det gäller ekologiska livsmedel så är kommunens mål för 2019 att 35 % av maten som serveras ska innehålla ekologiska livsmedel. Målet 2018 var 30 % , då nådde vi upp till 33 % ekologiska livsmedel.

Livsmedel av bra kvalité är en viktig del i Sandvikens Kommuns livsmedelsupphandling. En annan viktig del är sekretessen, som gäller för samtliga som arbetar med upphandlingen, berättar Helena Wallbom.

När vi är färdiga med utvärderingen, vinnaren är utsedd och publicerad kan vi prata med medarbetare och företag om resultatet. Innan det får vi inte yppa något.

Hur utses vinnaren i en upphandling?

Den leverantör som uppfyller våra krav med bra kvalité och den som har det ekonomiskt mest fördelaktiga pris vinner och får leverera mat till Sandvikens Kommun kommande fyra år, säger Helena Wallbom.

De nya avtalen börjar gälla 1 oktober.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Skolmat

Sandvikens Kommun gör en livsmedelsupphandling var fjärde år. Totalt handlar det om närmare 2500 varor som ska upphandlas.