Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Efter branden på Solgårdens förskola öppnar Svarvarens förskola

Vi är glada att kunna meddela att samtliga barn som står utan förskola efter torsdagens brand har fått nya placeringar. Fokus har varit att hålla ihop barn- och personalgrupperna för att kunna skapa så stor trygghet som möjligt.

Nya platser för barnen på Solgården

Småbarnsavdelningen Humlan flyttar in på Brukets förskola och avdelningen Myran till Smassens förskola.

De två syskonavdelningarna Fjärilen och Nyckelpigan får flytta till nyrustade och fräscha lokaler på Industrivägen 2. Denna nya förskola kommer heta Svarvarens förskola.

Lokalerna är väldigt bra och utemiljön på gården är inte optimal, men kommer att göras säker. Det finns närhet till Hälsans stig och Stadsparken och vi kommer att införa en trafiklösning så att barnen tryggt kan ta sig till dessa platser, säger Erika Ågren, teknisk chef.

Återbyggnad av Solgården med minst lika många platser kommer ske efter polisutredning och projektering.

Ändrade regler för 15-timmars barn

Den snabba lösningen för Solgårdens barn möjliggjordes dels genom omorganisering av lokaler och utrymmen på Brukets och Smassens förskolor och hyra av lokaler från extern fastighetsägare. Samtidigt ändras tiderna för samtliga 15-timmars barn i kommunen vilket påverkar många föräldrar. Idag erbjuds även möjligheten till 5 timmar 3 dagar i veckan.

Alla 15-timmars barn i kommunen kommer att bli erbjudna förskoleplats antingen kl 08-11 eller 13-16 under vardagar. Vi förstår att det inte är idealiskt för många föräldrar och vi kommer därför att följa och utvärdera detta under våren, säger Anita Persson, skolformschef förskola.

Tack vare att dessa barn går 3 timmar per dag så skapas utrymmen i den befintliga verksamheten. Då kan två barn dela på en plats under för- och eftermiddagen.

Vi hade redan innan branden ont om förskoleplatser i kommunen. Det här frigör platser och möjliggör en lösning för Solgårdens barn och även för andra barn som väntar på förskoleplats, säger Anita.

En växande kommun med fler barn

De senaste åren har vi öppnat fjorton nya avdelningar i centrala Sandviken, två Österfärnebo och en i Kungsgården. Dessutom bygger vi nya förskolor i Järbo och Storvik. Många hjälpsamma fastighetsägare har hört av sig och det gör att vi både på kort och lång sikt kan lösa behovet av platser, säger Erika Ågren, teknisk
chef.

Arbetet fortsätter med att erbjuda alla barn Sandvikens Kommun
förskoleplats.

Det är i grunden positivt med en expansiv kommun men det är även problematiskt med tanke på förskolesituationen som råder. Sandvikens kommun har och kommer också de kommande åren att ha utmaningar med lokalförsörjning och personal, säger Anita Persson.

Tack för allt engagemang

Den här situationen visar på utmaningen att erbjuda förskoleplats till alla våra barn. Men branden har också visat på stort engagemang och handlingskraft, både från föräldrar, personal, företag och privatpersoner som erbjudit hjälp. Ett stort tack till alla, säger Anita.

Sidan uppdaterad: 2018-01-09 11.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Barn som åker pulka.