Efter skoldialogerna - beslut om fortsatt utredning av skollokaler

Efter dialog med invånare, skolpersonal och elever beslutar Kommunstyrelsen om fortsättning av utredningen Skola 2025 i form av en skolhusplan. Den ska ge en samlad bild över behov av nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnationer för samtliga skolformer.

Vi söker en lösning där målet är en bra skolmiljö och undervisning som är anpassad till varje barns och elevs individuella förutsättningar och behov. Och vi ska göra det på ett så ekonomiskt bra och hållbart sätt som möjligt, säger Pär Jerfström, kommundirektör.

Svar på många önskemål från dialogmöten

Ett av de starkast framträdande önskemålen utifrån dialogmöten om vår framtida skola har varit att undersöka alla olika möjligheter. Till exempel att bygga ut befintliga lokaler, bygga flera F-9-skolor eller flera nya högstadieskolor.

Syftet med utredningen Skola 2025 var att belysa hela skolans verksamhet utifrån begreppet likvärdighet. Skolan står inför stora utmaningar med segregation och kraftigt ökande elevantal. Det här är ett naturligt nästa steg och ett område som också framkom starkt under dialogerna. Vi behöver få en helhetsbild över samtliga skollokaler innan vi kan börja ta långsiktiga politiska beslut, säger Lars Karlsson, ordförande i Kunskapsnämnden.

Läs mer om dialogerna om vår framtida skola

Ett bredare perspektiv

Kunskapsförvaltningen gjorde utredningen Skola 2025 utifrån sitt ansvarsområde, men många omkringliggande faktorer måste arbetas in i detta för att få en bra överblick. I skolhusplanen ingår till exempel en översyn av alla aktivitetshallar, samt frågor om skoltrafik och skolbussar. Det här blir en kompletterande utredning ur ett bredare perspektiv, vilket är anledningen till att det är Kommunstyrelsen som beslutar om skolhusplanen, säger Peter Kärnström, Kommunstyrelsens ordförande.

Skolhusplan för ny-, om- och tillbyggnader

Skolhusplanen ska belysa befintliga skollokalers underhålls- och renoveringsbehov samt deras lämplighet att anpassas till pedagogiska och andra grundläggande krav, som attraktiva arbetsplatser.

Den kommer också bland annat att innehålla uppskattade kostnader och bedömd tid för genomförande, samt en analys av hur planen påverkar kommunens ekonomi.

Skolhusplanen ska presenteras för Kommunstyrelsen i augusti 2020.

Läs tjänsteskrivelsen som Kommunstyrelsen har tagit beslut om Pdf, 130.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 130.3 kB)

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Illustrationer av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.