Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ekonomisk långtidsprognos för vår kommun

Utredning visar på stark utveckling för Sandvikens Kommun och även stora utmaningar. Inflyttning i kombination med åldrande befolkning ställer stora krav på service, samtidigt som det ger förutsättningar för utveckling.

Sandvikens Kommun har gjort en långsiktig finansiell analys som belyser framtida utmaningar. Analysen baseras på kommunfullmäktiges prognostiserade befolk­nings­prognos samt ytterligare ett scenario med lägre befolkningstillväxt. Prognosmodellen är etablerad där flera andra svenska kommuner genomfört liknande analys. Modellen belyser vikten av att staten fortsatt hjälper kommunerna att klara utvecklingen av välfärden, den största kommunala utmaningen på flera decennier.

Det är en utmaning att växa med fler och fler medborgare med behov av service i såväl förskola som äldreboende, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Genom långsiktig planering är målet att kunna ta beslut som gör att effekterna blir mildare och kostnadsökningarna kan hanteras. Planering innefattar även arbetet med årliga effektiviseringar som behöver intensifieras för att klara kommunens långsiktiga finansiella mål.

Förutom de stora kostnader som beräknas för den åldrande befolkningen över 80 år, så behövs stora satsningar och investeringar i bland annat skolor för att möta behoven hos våra medborgare fram till 2030.

För 2018 har vi en historiskt hög investeringsbudget på närmare 305 miljoner/år och rapporten bekräftar fortsatt hög investeringstakt för att möta framtidens behov hos gamla och unga, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström.

Stora investeringsbehov i verksamhetslokaler måste hanteras i framtiden. Det handlar såväl om direkta investeringskostnader, med finansierings- och likviditetsfrågor, men även om följande drifts- och kapitalkostnader. En utmaning består i att matcha den framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler och kunna samnyttja lokaler.

Genom rapporten ges alla partier samma grund för att föra diskussioner kring hur välfärd skall finansieras och vad som ska prioriteras.

Rapporten belyser vikten av att påskynda processen med att digitalisera verksamheterna för att klara effektiviseringsmålen, säger ekonomichef Fredrik Högberg och fortsätter. Vi behöver höja ambitionen för våra finansiella mål som idag är i lägsta laget för att klara framtidens investeringar.

Rapport från PwC

PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, november 2017
Långsiktig ekonomisk analysPDF (pdf, 1.6 MB)

Sidan uppdaterad: 2017-11-28 10.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Stadshus