Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Enkelriktad trafik på del av Hyttgatan

Från tisdag den 20 juni blir trafiken på Hyttgatan enkelriktad i södergående riktning, från skobutiken Crispin mot korsningen Barrsätragatan.

Sandvikens nya mer tillgängliga centrum innebär att biltrafik endast kan åka på ena sidan av vägen. På den andra sidan finns ett ledstråk för synskadade och den sidan är reserverad för gångtrafik.

Vid korsningen Smedsgatan/Köpmangatan sätts en tillfällig Återvändsgata-skylt upp eftersom det inte är möjligt för bilar att svänga i Krysset. Under senhösten 2017, när hela Köpmangatan är färdigrustad, kommer det att bli enkelriktat även här.

Gågata

De centrala delarna av Hyttgatan och Köpmangatan är gågator, precis på samma sätt som innan ombyggnationerna i centrum. Inom gågatuområdet är endast nödvändig trafik tillåten, exempelvis:

  • Varuleveranser
  • Sjuktransporter
  • Till och från bostad och hotell

Läs mer om vilka regler som gäller på en gågatalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett mer tillgängligt centrum = nya trafikregler

Hela Sandvikens centrum har blivit mer tillgängligt. I tillägg till ledstråk för synskadade har gatunivån höjts till samma nivå som butikernas ingångar. För att skapa förutsättningar för liv och rörelse finns också mycket bänkar och två lekområden för barn längs gatorna.

Nu pågår ett arbete med att se över trafikreglerna i centrum. Det ska vara tryggt och säkert, samtidigt är det viktigt att butiker får sina varuleveranser.

Sidan uppdaterad: 2017-06-20 09.12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Enkelriktad fordonstrafik på del av Hyttgatan från den 20 juni.