Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

En kommun fri från våld

Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på jobbet, på internet, i skolan och utomhus. Sandvikens kommun arbetar aktivt för att jobba mer förebyggande mot våld, bland annat genom projektet En kommun fri från våld.

I september 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att våld i nära relationer ska prioriteras av alla nämnder och bolag i Sandviken. Ett led i arbetet är att vi medverkar i projektet En kommun fri från våld som sträcker sig fram till februari 2022.

Våld förekommer överallt i samhället och för oss som kommun är det viktigt att försöka motverka att våldet uppstår. Men om det har uppstått ska vi också kunna ta hand om och erbjuda stöd till den som har blivit utsatt, men också till den som utsätter en annan person för våld, säger Elin Giotis, strateg på Individ- och Familjeomsorgsförvaltningen.

Läs mer om stöd för dig som blir utsatt för våld och för dig som utövar våld

Hela kommunen tillsammans - för mer kunskap om att förebygga våld

Arbetet utgår från en tanke om att hela kommunens verksamheter och bolag förebygger våld tillsammans. Därför består arbetsgruppen i projektet av representanter från både politik, förvaltningar och bolag.

Projektet ska ge mer kunskap om våld och hur kommunens strategiska arbete med att förebygga våld kan förstärkas.

Fokus för framtiden

Under projektets gång har vi identifierat att vi redan gör väldigt många bra saker. Några exempel är likabehandlingsplaner, Machofabriken och Lyktan. Men vi har också identifierat vad vi behöver bli bättre på, säger Elin.

Arbetsgruppen i projektet föreslår tre fokusområden som Sandvikens kommun ska fokusera på i framtiden:

  • våld i ungas relationer
  • arbetsgivarperspektivet
  • fokus på förövaren

Genom dessa tre områden har vi en bred ansats och jobbar både förebyggande innan våldet har skett samtidigt som vi agerar när våldet är ett faktum, förklarar Elin.

Tre förändringsprinciper för att förebygga våld

Arbetet med att förebygga våld utgår från de tre förändringsprinciperna som grundar sig i forskning och kunskap om våldsprevention.

Se filmen som beskriver bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer.

Filmen är framtagen av Borås stad i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

En person som står bortvänd och ser ut genom ett fönster.