En ny rondell och fler svängfiler – så ska trafikflödet bli bättre genom Sandviken

För ökad kapacitet och säkrare trafikflöden byggs nu en ny cirkulationsplats i korsningen Järbovägen-Industrivägen. Samtidigt får rondellen på Gävlevägen två nya svängfiler.

I dag kan det ibland uppstå köbildning på Gävlevägen. För att minska den och för att öka kapaciteten för högre och säkrare trafikflöden från den nya trafikplatsen som ska byggas vid Tuna/E16, byggs nu den befintliga cirkulationsplatsen vid Bilmetro ut. Samtidigt byggs en helt ny rondell i korsningen Järbovägen-Industrivägen.

Det blir även en ny dragning av Skogsfruvägen som ska anslutas till nya cirkulationsplatsen. Det ska även dras nya ledningar för fjärrvärme, el, fiber och gatubelysning och busshållplatser på Järbovägen ska flyttas.

Redan för flera år sedan påbörjades en gedigen trafikutredning med fokus på den ökande trafikmängden på Gävlevägen. Bygget av rondellerna betyder nu att vi förbättrar infrastrukturen avsevärt, säger Frida Hellbom, projektledare.

Ny gång- och cykelväg

Samtidigt som cirkulationsplatserna byggs påbörjas även arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg från Industrivägen till Granvidjevägen (Tuna), parallellt med Järbovägen.
Vid cirkulationsplatsen på Tuna slutar kommunens väghållningsområde, därefter är det Trafikverket som äger vägen.

Gång- och cykelväg till Jäderfors är en av kommunens högsta prioriteringar till länstransportplanen. I den föreslår kommunen prioriteringar om vilka cykelvägar som ska byggas på statlig väg. Sedan beslutar Region Gävleborg om våra förslag kommer med i planen eller inte, säger Erika Ågren, teknisk chef om varför cykelvägen inte byggs till Jäderfors.

Gång- och cykelvägen byggs för säkrare gång- och cykeltrafik och för att knyta ihop områdena.

Trafiken påverkas

Under byggtiden kommer framkomligheten att påverkas. På Järbovägen kommer trafiken tidvis att ledas om. Tack för att du har överseende med det.

Alla arbeten beräknas pågå fram till årsskiftet.

Rondell Järbovägen, Industrivägen, Gävlevägen

De röda markeringarna visar var det kommer att byggas.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Rondell Järbovägen, Industrivägen, Gävlevägen

Cirkulationsplatsen på Gävlevägen får två nya svängfiler och en ny rondell byggs i korsningen Järbovägen-Industrivägen.